Publishing House
Proceed to the Publishing House

Arsenał królewski

Tadeusz Czekalski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2018
Page(s): 136
budynki UJ,
Section:
ISBN/ISSN: 9788376388892

 

Author: Tadeusz Czekalski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2018

budynki UJ,

Section:

Page(s): 136

ISBN/ISSN: 9788376388892

Prezentowana książka jest pierwszą próbą przedstawienia w możliwie kompleksowy sposób dziejów krakowskiego Arsenału zarówno w okresie uniwersyteckim, jak też przeduniwersyteckim, z uwzględnieniem przekształceń architektonicznych samego gmachu. Położony peryferyjnie w stosunku do innych budynków uniwersyteckich Arsenał Królewski zajmował w przeszłości pozycję strategiczną z punktu widzenia obronności miasta. Sąsiadujące ze wzgórzem wawelskim miejsce, w którym znajduje się opisywany obiekt, wielokrotnie w dziejach miasta stanowiło pierwszą linię jego obrony. Po wyburzeniu murów miejskich i Bramy Grodzkiej osamotniony budynek Arsenału został odsłonięty i wyeksponowany, rozpoczynając nowy okres swojego funkcjonowania w zabytkowym kwartale miasta.