Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Poliarchia

Poliarchia

Od rocznika 4 (2016) wersja elektroniczna czasopisma jest publikowana na nowej stronie internetowej: http://journals.akademicka.pl/poliarchia.

Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN: 2300-4584

E-ISSN: 2392-1218

Redaktor naczelny: mgr Arkadiusz Nyzio (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)

Liczba punktów na liście B MNiSzW: 4 pkt.

Rada Programowa:

Prof. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński (Przewodniczący Rady Programowej)

Prof. Ingrid van Biezen, Uniwersytet w Lejdzie

Prof. Aleks Szczerbiak, University of Sussex

Dr Ivan Krastev, Instytut Nauk o Człowieku

Dr Juraj Marušiak, Słowacka Akademia Nauk

Dr Mykoła Riabczuk, Ukraińskie Centrum Badań Kulturologicznych w Kijowie

Recenzenci w 2015 r.

 • dr Anna Bysiecka-Maciaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Piotr Paweł Chruszczewski (Polska Akademia Nauk)
 • dr Katarzyna Czornik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Marek Dziekan (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr Janusz Grygieńć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Marta Kightley (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr Marcin Kilanowski (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Gosia Klatt (The University of Melbourne)
 • dr Nicolas Levi (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Marek Madej (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Filip Pierzchalski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr Ewelina Podgajna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Jacek M. Raubo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Grzegorz Rdzanek (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Artur Rosiak (Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim)
 • dr Marcin Sarnek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Mieczysław Sprengel, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Agnieszka Szpak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Przemysław Wilk (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dane teleadresowe:

„Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”
ul. Gołębia 24
30-007 Kraków
tel.: (12) 663 15 65 (wew.: 1565)
604 784 673 (redaktor naczelny)

poliarchia@uj.edu.pl
arkadiusz.nyzio@uj.edu.pl

Charakterystyka czasopisma:

Wielobiegunowość i dynamika współczesnego świata stwarzają zarówno wielkie pole do popisu, jak i poważne wyzwanie dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Nieprzypadkowo pojęcie „interdyscyplinarności” stało się kluczowe w kontekście badań nad państwem, społeczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. W dobie coraz wyraźniejszego przenikania się nauk i kształtowania nowych specjalności naukowych, jak najściślejsza współpraca badaczy z różnych dziedzin staje się koniecznością.

Do owej „wielobiegunowości” i związanego z nią „wielowładztwa” odwołuje się nazwa wydawnictwa, zaczerpnięta z prac Roberta Dahla. Oznacza ona formę demokracji opartą na wieloaspektowym pluralizmie, inkluzywności, wolności słowa i dostępności do różnorodnej informacji. Cechy te stanowią katalog wartości konstytuujących nasze pismo oraz towarzyszącą mu współpracę.

Utworzony w 2000 roku Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostka zróżnicowana i obdarzona wielkim potencjałem badawczym, jest naturalnym miejscem do tego rodzaju interdyscyplinarnej refleksji. Jego siła tkwi również w dużej aktywności studenckiej, wyrażającej się w mnogości działających kół naukowych i różnorodności publikacji.

„Poliarchia” wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z zagospodarowaniem tego potencjału. Celem i ambicją pisma jest stworzenie ogólnowydziałowego forum współpracy i wymiany poglądów w celu integrowania Wydziału i wzbogacania jego dorobku naukowego. Łamy „Poliarchii” stwarzają możliwość rozwijania się młodych badaczy i przygotowują ich do dalszej kariery naukowej.

Informacje dla autorów: pobierz

Wzór przypisów: pobierz

Procedura recenzowania: pobierz