Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sowiniec 2015, nr 46


Tomasz Gąsowski
Słowo od Redaktora

Agnieszka Wątor
Służba mjr. Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego w inspektoracie Armii Krajowej „Maria” w latach 1943-1945
Major Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski’s service in the “Maria” Inspectorate of the Home Army in the years 1943-1945

Krzysztof Pięciak
Ppor. Jan Siewiera „Wicher” Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Konspiracyjnego Wojska Polskiego
2nd Lieutenant Jan Siewiera “Wicher”. A soldier of the National Armed Forces and the Underground Polish Army

Marcin Kluzik
Liberalno-demokratyczna partia „Niepodległość” Idee, program, działalność
The “Niepodległość” Liberal Democratic Party. Ideology, agenda, activity

Ludwik Nowakowski, oprac. Krzysztof Nowakowski
Szlak Leguna „Bułgara” Sierpień 1914 – grudzień 1916 Wspomnienia kaprala sekcyjnego Ludwika Nowakowskiego cz. 2 Styczeń 1915 – grudzień 1916
The trail of “Bułgar” the legun. August 1914 – December 1916. The recollections of section corporal Ludwik Nowakowski, Part 2: January 1915 –December 1916

Michał Żak, oprac. Mirosław Lewandowski1
Wspomnienia z lat 1948-1958
Recollections of the years 1948-1958

Marią Żychowską, rozmawia Józef Komarewicz
Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945-1956
Communist repressions in the Tarnów area in the years 1945–1956