Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poliarchia 2014, nr 3


Arkadiusz Nyzio
Wstęp

Karol Mąka
System ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. Zadania organów administracji publicznej w fazach zapobiegania i reagowania na zagrożenia powodziowe
Flood protection system in Poland. The tasks of public administration in responses to flood risk

Magdalena Lisińska
Argentyńsko-amerykańska współpraca militarna w okresie dyktatury wojskowej w Argentynie w latach 1976-1983
U.S.‑Argentine military cooperation during the Last Dictatorship, 1976‑1983

Marta Szmagier
The Syrian Civil War in the Years 2011-2013. Analysis of the Conflict and Its Impact on the Global Security System

Marcin Chruściel
The Reasons of Non-Institutional Character of the Early Visegrad Cooperation in the View of Neorealist and Neoliberal Theories in International Relations

Tomasz Klepner
Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa granic
The Visegrad Group cross‑border cooperation to ensure border security

Bartosz Bieliszczuk, Sebastian Ciastoń, Wojciech Łysek, Radosław Niedzielski, Sebastian Rodzik, Bartosz Światłowski
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia