Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Przedmowa

Małgorzata Czubińska
Stylizacja na język potoczny w tłumaczeniu kanadyjskiej dramaturgii mniejszościowej na przykładzie polskiej wersji sztuki La Défaite Georges’a Bugneta
Colloquial stylization in French‑Canadian minority theatre: The case of Georges Bugnet’s La Défaite and its translation into Polish

Małgorzata Ślarzyńska
Elementy dialektalne w przekładach Padre padrone Gavina Leddy

Marzena Chrobak
O zdrobnieniach w twórczości Maria Vargasa Llosy słóweczek kilka
A few words on dims in the novels of Mario Vargas Llosa

Ewa Białek
Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie
Remarks on colloquialisation in the original and translated text

Edyta Manasterska‑Wiącek
Od stylizacji do błędu w przekładzie
Modes of expression and misconceptions in translation

Dorota Gonigroszek
Analiza kognitywna zmian stylistycznych w przekładzie Perły Johna Steinbecka
Stylistic changes in the translation of The Pearl by John Steinbeck – a cognitive account

Jakub Jankowski
Bermanowskie superpozycje językowe i egzotyzacja kontra komiks Cyrila Pedrosy Portugalia
Berman’s language superpositions and exotization vs Portugal, a comic book by Cyril Pedrosa

Renata Niziołek
Boula Matari Tintin – młody belgijski reporter jedzie do Konga

Claudio Salmeri
Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza. Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami
Style as a Specific Problem of Literary Translation. An overview of the English and Italian Translations of Witold Gombrowicz’s Works

Katarzyna Kruk‑Junger
Zmiany stylu w tłumaczeniu ustnym środowiskowym
Stylistic changes in interpreting

Jerzy Brzozowski
Czy wolno nie stylizować?
Can we not stylize?