Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Edward Tryjarski
Dialogi z podręcznika gramatyki, teologii, filozofii i systematyki spisane przez Awedyka (XVII w.)
The dialogues from the textbook of grammar, theology, philosophy and systematics written down by Avedicus (17th c.).

Krzysztof Stopka
Śladami kopisty Awedyka. Portret rodzinny Derszymonowiców, czyli mikro‑historia przemian kulturowych Ormian polskich w XVII wieku
Following Avidicus the copyist. A portrait of the Derszymonowic family, or the micro‑history of cultural transformations among Polish‑Armenians in the 17th century.

Piruza Mnacakanian
Stefan Wartanowic Lehacy — zapomniany Ormianin polski
Stefan Wartanowic Lehacy — a forgotten Polish‑Armenian

Marek Miławicki OP
„Świat ode mnie zawsze rzeczy nadzwyczajnych wymagał, a ponadto niesłusznie”. O. Sadok Wincenty Barącz OP (1814–1892) w świetle źródeł
”The world has always demanded from me extraordinary things, which was needless”. Father Sadok Wincenty Barącz (1814–1892) shown in light of historical sources

Konrad Rzemieniecki
Rękopisy związane z historią i kulturą Ormian w zbiorach Działu Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Manuscripts concerning Armenian history and culture in the collection of the Manuscript Department of the Ossoliński National Institute Library

Joanna Wolańska
„Sztuka morelowa”? O katalogu wystawy „Ars armeniaca: sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich” w Muzeum Zamojskim w Zamościu (2010)
”Apricot art”? About the exhibition catalogue “Ars armeniaca: Armenian art from Polish and Ukrainian collections in the Muzeum Zamojskie in Zamość”

Michał Németh
Uwagi językowe na marginesie ormiańsko‑kipczackich tekstów sądowych w edycji Edwarda Tryjarskiego
Linguistic remarks on the Armenian‑Kipchak judicial texts edited by Edrward Tryjarski

Zbigniew Szydło
Edward Tryjarski, Armeno‑Kipchak Texts in the Alchemical Treatise by Andrzej Torosowicz (17th Century), Warsaw 2005, s. 266

Bożena Lewandowska
Zbigniew Kościów, Kultura muzyczna Ormian polskich, Wołomin 2011

Bożena Lewandowska
Liturgie polskich Ormian

Wojciech Drelicharz
„Pamiętajcie o naszych zmarłych…” Kuty nad Czeremoszem 2008, red. Leon Graczyk, Marta Axentowicz‑Bohosiewicz, Kuty–Warszawa 2008

Paulina Nikiel
Łukasz Łotocki, Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Warszawa 2002