Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2014, nr 18


Maciej Grochowski
Pożegnanie Profesora Romana Laskowskiego

Krystyna Kowalik
Prof. dr hab. Roman Laskowski (17 II 1936 - 21 VI 2014)

Beata Drabik-Frączek, Aneta Załazińska
Komunikologia - zarys teoretyczny i problemy praktyczne w świetle kształcenia kompetencji komunikacyjnych
Communicology – theoretical overview and practical problems, in the light of teaching of communication skills

Michał Hrabia
Wstęp do obiektowej analizy czasownika aller w konstrukcjach z określnikami temporalnymi dla celów tłumaczenia automatycznego francusko-polskiego
Introduction to object analysis of the verb aller in constructions with temporal markers, for the purposes of French-Polish machine translation

Andrzej Kominek
Zakłócenia w dziedzinie podobieństwa w komunikacji językowej osób z autyzmem - i co z tego wynika
Similarity disturbances in the linguistic communication of autistic persons, and what follows from them

Piotr Rybka
Jak badać samogłoski metodami akustycznymi? Propozycja metody opartej na względnych częstotliwościach formantowych oraz modelu samogłosek podstawowych. Cz. I
How to study vowels using acoustic methods? A proposal of a method based on relative formant frequencies and the cardinal vowels model

Donata Ochmann
Czy fajny jest fajny? Współczesne leksemy młodzieżowe o znaczeniu 'taki, który mi się (bardzo) podoba'
Is fajny 'cool' cool? Modern teenage lexemes meaning 'such that I like (a lot)'

Marcin Zabawa
O internetowych ciasteczkach
On Internet cookies

Dorota Rojszczak-Robińska
Teologia w służbie językoznawstwa. Nowe perspektywy w badaniach nad najstarszymi polskimi tekstami
Theology at the service of linguistic studies. New perspectives in the research on the oldest Polish texts

Kinga Tutak
Raczył Łukasza Górnickiego w świetle teorii kultury języka autora Dworzanina polskiego
Łukasz Górnicki's Raczył 'He deigned' in the light of the linguistic culture theory of the author of Dworzanin polski 'The Polish courtier'

Bronisława Ligara
Bilingwizm w tekście zapisany. Część II. Wykładniki transkodowe. Gatunki
Bilingualism in text. Part 2. Transcodic markers. Genres.

Wanda Fijałkowska
LE PRÉFIXOÏDE - UN OUTIL DE DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE ET ÉLÉMENT DU SYSTÈME DE LA LANGUE FRANÇAISE ET POLONAISE
Prefixoid – a descriptive tool in morphology, and an element of the systems of French and Polish

Rolandas Kregždys
The methodology and criteria of identification of Polish loanwords in Lithuanian

Justyna Garczyńska
Projekt akustycznej bazy danych gwar mazowieckich
A project of an acoustich data base of Mazovian dialects

Olga Kielak
Koza i kozioł w polskich przysłowiach oraz wyrażeniach przysłowiowych. Jeden czy dwa językowo-kulturowe obrazy zwierząt?
Goat and ram in Polish proverbs and proverbial expressions. One cultural-linguistic image of animals, or two?

Mirosław Skarżyński
"W jaki sposób wzmocnić u nas językoznawstwo? Lingwistyka polska w wypowiedziach uczonych z lat 1918–1919
"How to strengthen our linguistics?” – Polish linguistics in the statements of scholars between 1918 and 1919

Ludwika Szelachowska-Winiarzowa
Ulotne interpretacje, wieczne zapisy. Doświadczenia leksykografa przy opracowywaniu nazw przyrodniczych do suplementu słownika staropolskiego
Fleeting interpretations, eternal records. A lexicographer's experience from the work on biological terms for a supplement to Słownik staropolski 'Old Polish dictionary'

Elżbieta Muskat-Tabakowska
Pies wierny, ale uciążliwy, czyli rzecz o metaforze (Leśmiana i nie tylko)
A dog loyal but tiresome: on metaphor in Leśmian's poetry and beyond

Wacław Cockiewicz
O wierności i uciążliwości, a o metaforze całkiem przy okazji (odpowiedź na krytykę pani profesor Elżbiety Muskat-Tabakowskiej
On faithfulness and nuisance, and just by the way, on metaphor (A reply to prof. Elżbieta Muskat-Tabakowska's criticism)

Katarzyna Potępa
Realizacja grup TŠ, DŽ w języku inteligencji wiejskiej (na przykładzie wsi podsądeckich)
Phonetic realization of the sequences tš and dž in the language of rural intelligentsia of villages near Nowy Sącz