Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krakowskie Pismo Kresowe 2016, nr 8


Andrzej A. Zięba
Agnus Dei cum labaro, czyli znak i herb Ormian polskich – dzieło Katarzyny Agopsowicz
Agnus Dei cum labaro: the sign and coat of arms of Polish Armenians, the work of Katarzyna Agopsowicz

Renata Król-Mazur
Przemiany społeczności ormiańskiej w Polsce pod wpływem unii ze Stolicą Apostolską
Transformation of the Armenian community in Poland under the influence of the union with the Holly See

Oksana Winnyczenko
„Prowent” od śmierci. Udział duchowieństwa i bractw ormiańskich w praktykach związanych ze śmiercią we Lwowie w pierwszej połowie XVIII wieku
Profit from death. Participation of the Armenian clergy and fraternities in the practices related to death in Lviv in the first half of the 18 century

Franciszek Wasyl
Ormianie w świetle zapowiedzi przedmałżeńskich rodzimej parafii w Kutach. Edycja źródła. Cz. 1: Lata 1860-1914
Armenians in light of the premarital announcements of the native parish in Kuty. Edit Source. Part. 1: the years 1860-1914

Andrzej Pisowicz
Opowieści ormiańskie z miasteczka Kuty w tłumaczeniu na język polski wraz z komentarzami
Armenian tales from the town of Kuty translated into Polish and annotated

Marian Mudryj
Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji Studium demograficzno-historyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, Studia Galicyjskie, t. 4, ss. 550, il.

Franciszek Wasyl
Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, red. Andrzej A. Zięba, Warszawa–Kraków: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich – Księgarnia Akademicka 2016, ss. 297