Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice


Monika Bana??
O przenikalno??ci rzeczy. Kultura, polityka, kultura polityczna

Tadeusz Paleczny
Spo??ecze??stwo obywatelskie w najnowszych teoriach kultury

Wawrzyniec Konarski
Kultura polityczna spo??ecze??stwa Irlandii. Autorski komentarz por?wnawczy do uj???? modelowych Basila Chubba i Johna Coakleya

Monika Bana??
O pewnym pannordyckim projekcie oraz roku 2040

Karolina Podg?rska
Dyskurs publiczny w imigracyjnej Francji. Uwarunkowania i praktyka spo??eczna

Karolina Golemo
Berlusconizm, czyli o w??oskich k??opotach z kultur?? polityczn?? w epoce Silvia Berlusconiego

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Kultura polityczna w dzisiejszej Grecji

Jaros??aw Rokicki
Powr?t w czasach kryzysu. Teologia polityczna Reinholda Niebuhra

Ma??gorzata Abassy
My??l liberalna w zderzeniu z islamem. Traktat Jek kaleme (Jedno s??owo) Mirzy Jusuf-chana Mostaszara ad-Doulego

Ewa Trojnar
Kultura polityczna Tajwanu

Franciszek Czech
Dryfuj??cy barangay. Konfiguracja kultury politycznej Filipin

Renata Czekalska
Rower, lew i gwiazda???, czyli o niekt?rych aspektach wybor?w parlamentarnych w Indiach

Monika Bana??
Pos??owie