Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Adres e-mail:*
 


 

PIOTR DARDZIŃSKI, Kapitalizm nieobjawiony. Doktryna ładu społeczengo, politycznego i ekonomicznego w myśli Wilhelma Röpkego (1899-1966)

ŁUKASZ GACEK, EWA TROJNAR, Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską

KINGA ORZEŁ-DEREŃ, Śladami polskich kolonistów w Brazylii. Historia osadnictwa na terenach Santana

ANNA KADYKAŁO, Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku

IWONA MILEWSKAZe studiów nad Mahabharatą

WIESŁAW KULIKOWSKI, Po drugiej stronie pożaru

LESZEK ELEKTOROWICZ, Juwenilia i senilia

Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski, red. WOJCIECH IWAŃCZAK, DARIUSZ KARCZEWSKI

NIKETAS EUGENIANOS Drosilla i Charikles

Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat w ostatnich stu latach, red. Urszula Aszyk, Piotr Olkusz

GRAŻYNA ZAJĄC
, Ciało twoje, kości moje… Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii

 Ценности в политике. Опыт Польши и России, ред. Б. Шляхты и А. Ях

Ad Americam 2013, vol. 14

Między Oryginałem a Przekładem R. XIX 2013
(c) Księgarnia Akademicka