Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


ROLF FIEGUTH, Zaproszenie do Quidama. Portret poematu Cypriana Norwida

 

ANDRZEJ CHWALBA, Pałac Pusłowskich

 

ANNA ZIENTAŁA, Poeci urzeczeni. Przedmioty w poezji polskiej (1890-1939)

 

MICHAŁ BRODA, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku

 

Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, red. BOGUSŁAW DOPART

 

Na wschód od linii Curzona. Księga ofiarowana Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. RENATA KRÓL-MAZUR, MICHAŁ LUBINA

 

MAGDALENA WOŹNIEWSKA-DZIAŁAKPoematy narracyjne Cypriana Norwida

 

ZDZISŁAW JÓZEF KJAS, Dieu mesure de l'homme. Anthropologie de Pavel A. Florensky

 

MAŁGORZATA DĄBROWSKA, Instytucje sztuki współczesnej w Polsce i we Francji. Analiza porównawcza studiów przypadku

 

ANNA KADYKAŁO, Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku

 

WIESŁAW KULIKOWSKI, Po drugiej stronie pożaru

 

Między Oryginałem a Przekładem R. XIX 2013

Studies in Ancient Art and Civilization 17

Oriental Languages in Translation vol. IV
(c) Księgarnia Akademicka