Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


 

 

PAWEŁ CICHOŃ, Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Studium historyczno-prawne

 

ANDRZEJ CHWALBA, Pałac Pusłowskich

 

Na wschód od linii Curzona. Księga ofiarowana Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. RENATA KRÓL-MAZUR, MICHAŁ LUBINA

 

ZDZISŁAW JÓZEF KJAS, Dieu mesure de l'homme. Anthropologie de Pavel A. Florensky

 

 

ANNA KADYKAŁO, Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku

 

WIESŁAW KULIKOWSKI, Po drugiej stronie pożaru

 

Między Oryginałem a Przekładem R. XIX 2013

Studies in Ancient Art and Civilization 17

Oriental Languages in Translation vol. IV
(c) Księgarnia Akademicka