pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Najnowsze recenzje

Od Manzikertu do Antiochii. Syria w przededniu wypraw krzyżowych

ISBN/ISSN 9788376387437

Zdobycie Konstantynopola przez Mehmeda II Zdobywcę jest jednym z najbardziej znanych wydarzeń w powszechnych dziejach Europy i całego świata. Warto jednak zastanawić się nad wcześniejszymi wydarzeniami, które przyczyniły się do zdobycia stolicy Bizancjum przez Turków. Jednym z kamyków, które poruszyły lawinę historii była bitwa pod Manzikertem – straty poniesione w tej bitwie przez Bizancjum były bardzo znaczące. Kolejnym ciosem okazało się złupienie Konstantynopola podczas czwartej wyprawy krzyżowej, w roku 1204. Nie były to jeszcze bezpośrednie przyczyny upadku wschodniego Rzymu, ale fundamentalnie przyczyniły się one do osłabienia państwa.

 

Więcej pod adresem:

https://histmag.org/Marcin-Gajec-Od-Manzikertu-do-Antiochii.-Syria-w-przededniu-wypraw-krzyzowych-w-swietle-kronik-arabskich-recenzja-15518


Rubinowe oczy Kremla. Tajemnice podziemnej Moskwy

ISBN/ISSN 9788328330269

Księgi króla Salomona? Tajne linie metra i podziemne osiedla? Gwiezdne wrota? Te i inne legendy miejskie poruszają wyobraźnię moskwian. Autor, niestrudzony badacz rosyjskiej duszy, prowadzi nas szlakami podziemnej Moskwy, próbując wyjaśnić niektóre z zagadek. Odkrywa przed nami ukryte oblicze miasta, cząstkę jego tajemnej historii. Jednocześnie otrzymujemy literacką przypowieść o współczesnych lękach i fobiach Rosjan. Obowiązkowa lektura dla tych, którzy uważają, że już wszystko o Moskwie napisano.

KONTYNENTY


Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych

ISBN/ISSN 9788380853669

gen. bryg. w st. sp. Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych:

Ciekawych i poszukujących nowych opinii Czytelników na pewno zainteresuje ta publikacja. Na kanwie konfliktu ukraińskiego Autor zarysowuje współczesne uwarunkowania i mechanizmy rozgrywek geopolitycznych. Zrozumienie tych uwarunkowań i mechanizmów jest niezbędne przy formułowaniu oceny zagrożeń, przed którymi stanie świat w nadchodzących dziesięcioleciach. Modne ostatnio pojęcie „wojen hybrydowych” wpisuje się w powyższe mechanizmy i jest jednym z wielu, które Autor bardzo przystępnie przybliża Czytelnikowi.

To książka, którą nie tylko warto przeczytać, ale należy ją przeczytać, tym bardziej że Autor jest oficerem polskiego wywiadu wojskowego o ogromnym doświadczeniu w pracy operacyjnej i informacyjnej.


(Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po teksty specjalistyczne

ISBN/ISSN 9788361678014


Słowo w kontekście

ISBN/ISSN 9788361678014


Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem

ISBN/ISSN 9788378507697

Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy wykorzystali z jednej strony aktualne dane z literatury sięgając do prac wybitnych badaczy zamieszczonych w publikacjach książkowych oraz czasopismach o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym. Obszerna monografia wychodzi na przeciw pilnym potrzebom związanym z udostępnianiem najnowszych informacji w zakresie rozwijania zdolności porozumiewania się, ze szczególnym uwzględnieniem procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży z ASD.

Zawarte w przygotowywanej do druku książce rozdziały, odznaczają się wysokim poziomem profesjonalizmu i mogą stanowić niewątpliwie cenne źródło wiedzy oraz inspiracji dla czytelników.

Ukazanie się tej książki pozwoli czytelnikom zapoznać się z wieloma różnorodnymi i często wypróbowanymi podejściami i metodami związanymi z diagnozą trudności komunikacyjnych i oddziaływaniami pozwalającymi je zmniejszyć lub im zapobiegać u dzieci z ASD. Lekturę ocenianej publikacji można polecić zarówno profesjonalistom jaki praktykom, a także studentom takich kierunków jak pedagogika specjalna, psychologia, logopedia, audiofonologia.

Myślę, że także rodzice tej grupy dzieci będą zainteresowani tymi koncepcjami i propozycjami, jakie stanowią przedmiot rozważań omawianej publikacji.

Prof. Tadeusz Gałkowski


Żywot górala poczciwego. Spojrzenie po latach

ISBN/ISSN 9788361788904

Gazda, artysta, społecznik

Ta niezwykła publikacja dokumentująca życie Wojciecha Brzegi ukazuje się po raz drugi z uzupełnieniami i w opracowaniu Michała Jagiełły oraz Anny Micińskiej. Dane było czytelnikom poznać "Żywot górala poczciwego" już w 1969 roku, ale wznowienie wydaje się zasadne z kilku powodów. Fascynująca osobowość, nietuzinkowa droga twórcza, realizowanie się na wielu polach oraz ślady zaangażowania w tak zwany styl zakopiański - Brzega to postać ważna, inspirująca i wzorzec działania nieco pozytywistycznego, którego dzisiaj nam brakuje. Bo to historia człowieka, który umiłował taką koncepcję życia, w jakiej każdy jest kimś przydatnym i potrzebnym, a pomysły realizował z racjonalną dokładnością oraz specyficznym rodzajem determinacji. Przy obopólnym szacunku, bez niezdrowej rywalizacji. Warto zacząć od eseju Michała Jagiełły, który zamyka książkę. Oto pierwsze zdanie o Wojciechu Brzedze. "Artysta rzeźbiarz i projektant mebli, nauczyciel rzeźby i działacz społeczny, samorodny badacz kultury górali podhalańskich i pisarz. Jeden z grona ludzi chłopskiego pochodzenia, którzy zaistnieli w ogólnopolskiej przestrzeni symbolicznej".Postać łącząca w sobie wytrwałość, konsekwencję w działaniu, sumienność i ogromną pracowitość, ale także melancholijne wręcz umiłowanie Podhala, za które mówił i opowiadał o nim przez całe życie, bo góralskie opowieści były tego życia treścią - sam je redagował, ale przede wszystkim uważnie słuchał. Droga twórcza Brzegi, chłopskiego dziecka bez odpowiedniego sytuowania, była czasem dorastania w obrębie wpływów tatrzańskiej przyrody, patriotyzmu, obyczajowości góralskiej oraz u boku znamienitych postaci polskiego życia kulturalno-literackiego na przełomie XIX i XX wieku, którzy dostrzegali wyjątkowość "chłopca od Brzegów", cenili go i pomagali mu, kiedy znikąd nie mógł oczekiwać pomocy. Spisane wspomnienia Brzegi to opowieść o życiu górali podporządkowanym rytmowi przyrody. Wszyscy ci ludzie bez względu na własne cechy charakteru umiłowali ład wyznaczany przez górską naturę. Brzega punktuje najważniejsze etapy swojego życia, w których zaznacza obecność znanych i cenionych ludzi Podhala. Tych, którzy związali się z regionem na jakiś czas i na całe życie. Najwięcej jest o Stanisławie Witkiewiczu, który pracował nad charakterystycznym stylem i styl ten modyfikował we współpracy z autorem zapisków. Oto, jak postrzega zapał Witkiewicza sam Brzega: "Porównałbym go z twórcami powstań polskich, którzy nie brali pod uwagę strony materialnej ani siły przeciwnika, ale zapał ich unosił i miłość ojczyzny pchała ich do bezmiernych wysiłków, które z góry były przeznaczone na zatracenie". Idealizm naznaczony konsekwencją w działaniu, czasami zbytnia brutalność formy, niekiedy budowanie pewnego rodzaju filozofii, ale nade wszystko kreowanie stylu charakterystycznego dla danego regionu. Brzega i Witkiewicz działali w pewien sposób razem, choć przecież osobno, i nierzadko nie zgadzali się z propozycjami drugiego. Połączyła ich jednak chęć bezinteresownej pracy. Byli także - Brzega bardziej - zwolennikami jednej koncepcji w czasie, gdy każdy mieszkaniec Podhala chciał mieć własny styl, w nim tworzyć i budować. U boku autora zapisków pojawiają się także Tytus Chałubiński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan czy Leon Wyczółkowski. To tylko kilka nazwisk ludzi, którzy wpłynęli na światopogląd Brzegi. Opowieści o nich to fragmenty jego własnego życiorysu zasadzone w tych ważnych momentach, w których ci znani ludzie mogli pomóc i zbliżyć się na tyle, by dało się brać od nich najwięcej i umiejętnie to wykorzystywać. Wspomnienia dotykają także tematów trudnych, pojawiają się wzmianki o alkoholizmie Kasprowicza czy Orkana. Kto wie, czy Brzedze dane byłoby się rozwijać, odwiedzać Monachium czy Paryż, bez umiejętności nawiązywania właściwych kontaktów z pominięciem ich zwyczajnego wykorzystywania. Bo Wojciech Brzega był świadom swojej drogi, a od innych czerpał jedynie inspiracje. Dzięki temu osiągnął wiele i przy marnym starcie ze swym pochodzeniem odnalazł drogi, po których kroczył pewnie, z dumą i butą potrzebną do realizacji zamierzeń. Brzega opisuje tak zwany złoty wiek Zakopanego, lata 1890-1914. Wie, że w tym okresie można było z tego miasta wydobyć więcej. Tak jak dużo więcej można było udowodnić w obrębie stylu zakopiańskiego, który połączył się z rozwojem polskiego przemysłu artystycznego. Zakopane z czasów Brzegi to jednak miejsce wielu dramatów i trudności. Miejsce, w którym rodził się w duszy artysty specyficzny patriotyzm lokalny, a potem ogólnonarodowy. Brzega wydobywa dla nas z mroków przeszłości te wszystkie barwne epizody z życia Podhala, dzięki którym pamiętał, kim jest, skąd pochodzi i dokąd właściwie zmierza. Pełne witalizmu zapiski rozpoczynają się opisami obyczajowości góralskiej, opisem posiadów oraz aktywności intelektualnej zakopiańczyków. Kończą się melancholijnie, pełnym zadumy i pokory umiłowaniem natury. Brzega zwracał się ku przyrodzie, by odegnać okrucieństwa drugiej wojny światowej. Nie dane mu było dożyć jej końca... Ta publikacja to także opracowane przez Helenę Pitoń zdjęcia dokumentów oraz dzieł Brzegi. Na świadectwie Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego możemy przeczytać, z jakich przedmiotów otrzymał stopień zadowalniający, a z jakich chwalebny. Są zdjęcia mebli, ołtarzy, rzeźb obrazujących znakomitą znajomość anatomii ludzkich twarzy. To wizualne świadectwa obecności Wojciecha Brzegi, dla którego pisanie łączyło się w dwóch wymiarach - literackim i dokumentalnym. Taka też jest książka o nim. Publikacja albumowa, kilka kilogramów ważnych treści. Michał Jagiełło uzupełnia w swym eseju słowa samego Brzegi, ale także przytacza anegdoty, listy, artykuły prasowe i poglądy ludzi z jego otoczenia. To wieloaspektowa publikacja o artyście, który zawsze pozostał gazdą, i o człowieku miłującym pracę oraz zdolność do niej innych ludzi. Dodatkowym wyzwaniem mogą być gawędy zapisane w gwarze - one stanowią dodatkowy dowód na to, z jak wielką uwagą Brzega wsłuchiwał się w świat wokół siebie i jak umiejętnie potrafił ten świat nazwać oraz ukazać. Choćby w stylu rozpoznawalnym dziś doskonale, choć przecież niełatwym do wypracowania. "Żywot górala poczciwego. Spojrzenie po latach" to rzecz warta wznowienia, bo stanowi o kolorycie regionu, który dzisiaj wygląda inaczej i inne historie można tam usłyszeć, co innego zobaczyć, inaczej to przeżyć. Zapomina się jednak o tym, co ważne z przeszłości. A ta książka jest bardzo ważna. 

Jarosław Czechowicz


Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa

ISBN/ISSN 9788379961160


Rubieże przyjemności. Seksualna niesubordynacja na obrzeżach amerykańskiej kinematografii

ISBN/ISSN 9788363434472


Od Meciara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002

ISBN/ISSN 9788379961061

Z recenzji prof. dra hab. Grzegorza Janusza:
"Przedłożone do recenzji opracowanie ma charakter monograficzny i oryginalny. Praca jest owocem bardzo szczegółowej kwerendy Autora, której ustalenia faktograficzne
w wielu punktach wskazują na pomijane w badaniach naukowych kwestie. Recenzowane opracowanie jest prawidłowe pod względem merytorycznym. Zadanie badawcze postawione przez Autora nie należało do łatwych. W badanym okresie mieliśmy do czynienia z dynamicznie zachodzącymi zmianami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi zarówno we wnętrzu państwa jak
i w odniesieniu do czynnika zewnętrznego a także w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w kontekście akcesji do UE i NATO".


Alternatywna wizja historii. Prace historyczne Davida Irvinga

ISBN/ISSN 9788376382913

Link do recenzji książki na portalu Narodowcy.net

 

Link do recenzji książki na portalu Histmag.org


Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych

ISBN/ISSN 9788378660163

 http://www.sklep.drizzt.pl/


To był mój dom. Żydowski Dom Dziecka w Krakowie w latach 1945-1957

ISBN/ISSN 9788376381299

Recenzja na Forum Żydów Polskich:

http://fzp.net.pl/ksiazki/byl-moj-dom


Protokoły posiedzeń zarządu Młodzieży Wszechpolskiej Koła Lwowskiego za czas od 20 marca 1925 do 29 stycznia 1930

ISBN/ISSN 9788376382326

portal: Narodowcy.net:

http://narodowcy.net/recenzja-ksiazki-o-lwowskiej-mw/2013/02/25/


Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną wśredniowieczu

ISBN/ISSN 9788371881978

"Pressje" 2012, t. 29

http://www.pressje.org.pl/assets/articles/article__issue_168.pdf


Liberalizm i narodowość. Wybór pism

ISBN/ISSN 9788360125649

 polishhistory.pl:

http://www.polishhistory.pl/index.php?id=17&tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2841&tx_ttnews%5BbackPid%5D=63&cHash=9f82807ef614780578e260ca716a6ead


Romantyzm polityczny w Niemczech. Reprezentanci, idee, model

ISBN/ISSN 9788376380063

 http://www.pressje.org.pl/assets/articles/article__issue24.pdf


Książę. Hamlet Juliusza Osterwy

ISBN/ISSN 9788371883385

 http://www.teatralia.com.pl/artykuly/2010/marzec_2010/030310_wktr.php


Teatr absurdu. Nowy czy stary teatr?

ISBN/ISSN 9788371881251

 http://www.teatralia.com.pl/artykuly/2010/kwiecien_2010/210410_ntab.php


Egipt, Grecja, Italia... Zabytki starożytne z kolekcji IA UJ

ISBN/ISSN 9788371889929

Recenzja na portalu archeologiaegiptu.pl:

http://www.archeologiaegiptu.pl/literatura/recenzje/sliwa-joachim-red-egipt-grecja-italia-zabytki-starozytne-z-dawnej-kolekcji-gabinetu-archeologicznego-uj-wydawnictwo-akademickie-2007/


Wartości narodowe w komunistycznej propagandzie...

ISBN/ISSN 9788371885129

Recenzja na portau polishhistory.pl:

http://polishhistory.pl/64.html?&tx_ttnews[tt_news]=2276&tx_ttnews[backPid]=63&cHash=67016cbf8d


Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich

ISBN/ISSN 9788371881336

Recenzja na portalu polishhistory.pl:

http://polishhistory.pl/64.html?&tx_ttnews[tt_news]=2271&tx_ttnews[backPid]=63&cHash=67016cbf8d


Narodowa demokracja byłego Wielkiego Ks. Litewskiego

ISBN/ISSN 9788376380087

Recenzja na portalu polishhistory.pl:

http://polishhistory.pl/64.html?&tx_ttnews[tt_news]=2387&tx_ttnews[backPid]=63&cHash=67016cbf8d


Polskie Orły nad Himalajami

ISBN/ISSN 9788376381015

Recenzja na portalu polishhistory.pl:

http://polishhistory.pl/64.html?&tx_ttnews[tt_news]=2507&tx_ttnews[backPid]=63&cHash=67016cbf8d


Tadeusz Smoleński 1884-1909. Pisma naukowe i publicystyczne

ISBN/ISSN 9788376380469

Recenzja na portalu polishhistory.pl:

http://polishhistory.pl/17.html?&L=1&tx_ttnews[tt_news]=2604&cHash=4d83066a97


Studia i rozprawy z dziejów XVI-XX wieku

ISBN/ISSN 9788371880247

Recenzja na portalu histmag.org:

http://histmag.org/?id=4429


Endecja na Mazowszu Północnym a Kościół katolicki 1898-1939

ISBN/ISSN 9788371880490

Recenzja na portalu histmag.org:

http://histmag.org/?id=4016


Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944-1956

ISBN/ISSN 9788371881411

Recencja n portalu histmag.org:

http://histmag.org/?id=5662


Arystokraci ducha. Obraz społeczeństwa średniowiecznego w Revelationes św. Brygidy szwedzkiej

ISBN/ISSN 9788371882555

Recencja na portalu histmag.org:

http://histmag.org/?id=5288


Chińskie elity polityczne w XX wieku

ISBN/ISSN 9788371881305

Recenzja na portalu: histmag.org:

http://histmag.org/?id=5786


Irak. Dylematy amerykańskiej interwencji

ISBN/ISSN 9788371889950

Recenzja na portalu histmag.org:

http://histmag.org/?id=4002


Osiem wieków historii i kultury miasta Zatora i regionu

ISBN/ISSN 9788371889776

Recenzja na portalu www.histmag.org:

http://histmag.org/?id=4534


Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce politycznej

ISBN/ISSN 9788371881824

Recenzja na portalu www.histmag.org:

http://histmag.org/?id=4522


Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata...

ISBN/ISSN 9788376380889

Recenzja na portalu www.historia.org:

http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/xix-w-do-i-wojny-wiatowej/2847-kto-nie-widzia-kairu-nie-widzia-piknoci-wiata-l-zinkow-recenzja.html


Krakowskie Pismo Kresowe 2010, nr 2

ISBN/ISSN KPK2

http://www.kresy.pl/publicystyka,omowienia?zobacz/krakowskie-pismo-kresowe

http://westki.info/blogs/11541/hlybokaie-na-vokladcy-casop%D1%96sa
(c) Księgarnia Akademicka