pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


Nowości wydawnictwa
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

Miłosz i Miłosz

red. Aleksander Fiut, red. Artur Grabowski, red. Łukasz Tischner
ISBN?ISSN 9788376384351
Cena w sklepie: 52,50
Cena wysyłkowa: 47,25
szt.:

Dieu mesure de l'homme. Anthropologie de Pavel A. Florensky

Zdzisław Józef Kijas
ISBN?ISSN 9788376384313
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
szt.:

Pałac Pusłowskich

Andrzej Chwalba
ISBN?ISSN 9788376384528
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
szt.:

Między Oryginałem a Przekładem 2013, nr 19: Dydaktyka przekładu

red. Maria Piotrowska, red. Anna Szczęsny
ISBN?ISSN 16899121_19
Cena w sklepie: 25,00
Cena wysyłkowa: 22,50
szt.:

Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału

Jacek M. Majchrowski
ISBN?ISSN 9788376384627
Cena w sklepie: 36,03
Cena wysyłkowa: 32,43
szt.:

Poematy narracyjne Cypriana Norwida

Magdalena Woźniewska-Działak
ISBN?ISSN 9788376384092
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
szt.:

Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku

Michał Broda
ISBN?ISSN 9788376384146
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
szt.:

Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu

red. Bogusław Dopart
ISBN?ISSN 9788376384245
Cena w sklepie: 34,00
Cena wysyłkowa: 30,60
szt.:

Poeci urzeczeni. Przedmioty w poezji polskiej (1890-1939)

Anna Zientała
ISBN?ISSN 9788376384085
Cena w sklepie: 34,00
Cena wysyłkowa: 30,60
szt.:

Instytucje sztuki współczesnej w Polsce i we Francji. Analiza porównawcza studiów przypadków

Małgorzata Dąbrowska
ISBN?ISSN 9788376383514
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
szt.:

Zaproszenie do Quidama. Portret poematu Cypriana Norwida

Rolf Fieguth
ISBN?ISSN 9788376384122
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
szt.:

Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym

Iwona Król
ISBN?ISSN 9788376383781
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
szt.:

Censura Candidatorum Sceptri Polonici. Ocena kandydatów do tronu polskiego. Wstęp i opracowanie: Kazimierz Przyboś i Adam Perłakowski

Andrzej Olszowski
ISBN?ISSN 9788376384160
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
szt.:

Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski

red. Wojciech Iwańczak, red. Dariusz Karczewski
ISBN?ISSN 9788376380735
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
szt.:

Polska dramatyczna 2. Dramat i dramatyzacja w XVIII i XIX wieku

red. Mateusz Borowski, red. Małgorzata Sugiera
ISBN?ISSN 9788376384443
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
szt.:

Skład osobowy sądu wyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim w XVII-XVIII wieku

Maciej Ziemierski
ISBN?ISSN 9788376382968
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
szt.:

Sze'erit hapleta. Ocaleni z Zagłady. Działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce w latach 1945-1989

Schneider Anna Sommer
ISBN?ISSN 9788376383910
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
szt.:

Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdulhamita II w świetle tureckiej autobiografii

Grażyna Zając
ISBN?ISSN 9788376383491
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
szt.:

Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej

Przemysław A. Gębal
ISBN?ISSN 9788376383965
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
szt.:

Jan Jerzy Przebendowski, podskarbi wielki koronny i dobrodziej ostrowski. Szkic biograficzny

Adam Perłakowski
ISBN?ISSN 837638688
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
szt.:

Bernardyni alwernijscy. Dzieje klasztoru oo. Bernardynów w Alwerni 1616-2010

Dominik Knapik
ISBN?ISSN 9788376384061

Pułkownik Barta. Patriotyczna i niepodległościowa działalność pułkownika Przemysława Barthel de Weydenthal (1893-1919)

Szymon ks. Fedorowicz
ISBN?ISSN 9788376383989
Cena w sklepie: 29,93
Cena wysyłkowa: 26,94
szt.:

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej

Janina Filek
ISBN?ISSN 9788376383712
Cena w sklepie: 29,17
Cena wysyłkowa: 26,25
szt.:

Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat

red. Urszula Aszyk, red. Piotr Olkusz
ISBN?ISSN 9788376381671
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
szt.:

Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu na obszarach obecnego pogranicza górnego Śląska i Małopolski (2 poł

Dariusz Rozmus
ISBN?ISSN 9788376383439
Cena w sklepie: 50,00
Cena wysyłkowa: 45,00
szt.:
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]


(c) Księgarnia Akademicka