pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Ebooki wydawnictwa Księgarnia Akademicka
Ad Americam 2010, nr 11
Ad Americam 2011, nr 12
Ad Americam 2012, nr 13
Ad Americam 2013, nr 14
Ad Americam 2014, nr 15
Ad Americam 2015, nr 16
Ad Americam 2016, nr 17
Anonymous Italian-Turkish Dictionary. From the Marsigli Collecrion in Bologna
Antonij Chrapowickij. Filosofija, bogoslowije, kultura
Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej 1920-1932
Arabska wiosna w Afryce północnej
August Antoni Jakubowski - poeta rozpaczy. Życie i twórczość
Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy
Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
Bosnia and Hercegovina and Its Political Kaleidoscope. General elections 2014. Report
Braterstwo a bagaż narodowy. Relacje etniczne w Kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich do I wojny światowej
Budowanie parlamentaryzmu Doświadczenia z Afganistanu, Iraku i Kurdystanu Irackiego
Cennosti w politikie. Opyt Polszi i Rosii
Classica Cracoviensia 2009, nr 13: Studies of Greek and Roman Culture
Classica Cracoviensia 2011, nr 14: Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essaysin Honour of Józef Korpanty
Classica Cracoviensia 2012, nr 15: Leadership in Antiquity: Langauge - Institutions - Representations
Classica Cracoviensia 2013, nr 16
Classica Cracoviensia 2014, nr 17
Classica Cracoviensia 2015, nr 18
Classica Cracoviensia 2016, nr 19
Community, the State and Development Assistance. Transforming the Mahalla in Tajikistan
Community, the State and Development Assistance: Transforming the Mahalla in Tajikistan
Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII-XX, Tomus III: T-Ż
Cracow Indological Studies 2009, nr 11: Islam on the Indian Subcontinent: Language, Literature, Culture and History
Cracow Indological Studies 2010, nr 12: Love (Bhakti, Kama, Sneha, Prema, Śrngara, Isq...) in the human Search for Fulfilment
Cracow Indological Studies 2011, nr 13: Text Divisions & Classifications of Knowledge in Literary and Epistemic Cultures of Pre-Modern India
Cracow Indological Studies 2012, nr 14: History and Society as Depicted in Indian Literature and Art. Part I. DRŚYA. Visual and Performing Arts
Cracow Indological Studies 2013, nr 15: Text History and Society as Depicted in Indian Literature and Art. Part II. ŚRAVYA. Poetry & Prose
Cracow Indological Studies 2014, nr 16: Tantric Traditions in Theory and Practice
Cracow Indological Studies 2015, nr 17: Crossing over "on Birds
Cracow Indological Studies 2016, nr 18: Cosmopolitanism andRegionalism in Indian Cultural Dynamics
Diarium itineris Romam (1750) Diariusz podróży do Rzymu
Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku
Eastern Chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus
Epopeja w literaturze polskiego Oświecenia
Euro-facta 1. From totalitarianism to citizen
Euro-facta 2. Kultura a komunikacja
Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 1: Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji
Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy
From the Richness of Islamic History
Gadane
Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji
Inkunabuł
Itinerarium mentis in Deum nelle traduzioni polacche della Divina Commedia. Le similitudini
Jaspiska Wola
John Paul II, Islam and the Middle East. The Pope
Kategorie "swój" i "obcy" w rosyjskim myśleniu politycznym
Konserwatywny nacjonalizm. Studium doktryny w świetle myśli politycznej Igora Szafariewicza
Konsultanci. Powiastka intelektualno-gienitalna czyli rzeczo inwigilacji, manipulacji, totalitaryzacji i innych perwersjach tego i nie tego świata
Kraków - Lwów XI. Książki XIX-XX w.
Kraków - Lwów XII. Czasopisma XIX-XX w.
Kraków - Lwów XIII. Biblioteki XIX-XX w.
Krakowskie Pismo Kresowe 2009, nr 1
Krakowskie Pismo Kresowe 2010, nr 2
Krakowskie Pismo Kresowe 2011, nr 3: Między Polską i Litwą
Krakowskie Pismo Kresowe 2012, nr 4: Galicja jako pogranicze kultur
Krakowskie Pismo Kresowe 2013, nr 5: Kontekst rosyjski
Krakowskie Pismo Kresowe 2014, nr 6: Rodzina na pograniczu kulturowym
Krakowskie Pismo Kresowe 2015, nr 7
Krakowskie Pismo Kresowe 2016, nr 8
Kulturemy podhalańskie
Lehahayer 2010, nr 1
Lehahayer 2013, nr 2
Lehahayer 2017, nr 4
LingVaria 2010, nr 10
LingVaria 2010, nr 9
LingVaria 2011, nr 11
LingVaria 2011, nr 12
LingVaria 2012, nr 13
LingVaria 2012, nr 14
LingVaria 2013, nr 15
LingVaria 2013, nr 16
LingVaria 2014, nr 17
LingVaria 2014, nr 18
LingVaria 2015, nr 19
LingVaria 2015, nr 20
LingVaria 2015, numer specjalny
LingVaria 2016, nr 21
LingVaria 2016, nr 22
LingVaria 2017, nr 23
LingVaria 2017, nr 24
LingVaria 2017, numer specjalny
Między Oryginałem a Przekładem 2009, nr 15: Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza
Między Oryginałem a Przekładem 2010, nr 16: Strategie wydawców, strategie tłumaczy
Między Oryginałem a Przekładem 2011, nr 17: Parateksty przekładu
Między Oryginałem a Przekładem 2012, nr 18: Dominanta a przekład
Między Oryginałem a Przekładem 2013, nr 19/20: Dydaktyka przekładu
Między Oryginałem a Przekładem 2013, nr 21: Tłumaczenie specjalistyczne
Między Oryginałem a Przekładem 2013, nr 22: Przekład sceniczny: dramat, opera, piosenka
Między Oryginałem a Przekładem 2014, nr 23: O przekładzie filmowym
Między Oryginałem a Przekładem 2014, nr 24: Tłumaczenie ustne
Między Oryginałem a Przekładem 2014, nr 25: Tłumacz w świecie obrazów
Między Oryginałem a Przekładem 2014, nr 26: Przekład w kulturze
Między Oryginałem a Przekładem 2015, nr 27: Bliskość kulturowa w przekładzie
Między Oryginałem a Przekładem 2015, nr 28: Obcość kulturowa w przekładzie
Między Oryginałem a Przekładem 2015, nr 29
Między Oryginałem a Przekładem 2015, nr 30
Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 31
Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 32
Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 33
Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 34
Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 35
Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 36
Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 37
Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 38
Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu ukraińskiego Wielkiego Głodu z lat 1932-1933
Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX wieku
Monarchia, wojna, człowiek. Codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w czasie pierwszej wojny światowej
Myśl polityczna włoskich liberałów wobec faszyzmu
Na wschód od linii Curzona. Księga ofiarowana Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi
Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics. A Multidisciplinary Perspective
Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji Jidysz w powojennej Polsce
Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja - Chiny 1991-2014
Nieludzie. Donosy ze sztucznych natur
Opis podróży. Itinerarium (1768-1769)
Opozycja antykomunistyczna w krajach bloku wschodniego w latach 1945-1989
Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne
Pamięć imperiów w Europie wschodniej. Teoretyczne konteksty i porównania
Partnerstwo czy członkowstwo? Polityka euroatlantycka Ukrainy po 1991 roku
Pisma literackie i estetyczne
Podręczny zielnik średniowiecznego muzułmanina
Poematy narracyjne Cypriana Norwida
Poetyckie prowincje i peryferia. Jerzy Harasymowicz i inni
Poliarchia 2013, nr 1
Poliarchia 2014, nr 2
Poliarchia 2014, nr 3
Poliarchia 2015, nr 4
Poliarchia 2016, nr 1(6)
Poliarchia 2016, nr 2(7)
Policja Państwowa i inne instytucje bezpieczeństwa na Wileńszczyźnie w latach 1918-1939
Politeja 2010, nr 13
Politeja 2010, nr 14
Politeja 2011, nr 15
Politeja 2011, nr 16: Studia litewskie
Politeja 2011, nr 17
Politeja 2011, nr 18: Studia buddyjskie
Politeja 2012, nr 19
Politeja 2012, nr 20_1: Mobility of cultures
Politeja 2012, nr 20_2: Współczesna przestrzeń tożsamości
Politeja 2012, nr 20_3: Contemporary Transformations. Culture, Politics, Economy
Politeja 2012, nr 21
Politeja 2012, nr 22_1: Studia białoruskie
Politeja 2013, nr 23
Politeja 2013, nr 24: Venezuelan Studies
Politeja 2013, nr 25
Politeja 2013, nr 26
Politeja 2014, nr 27
Politeja 2014, nr 28
Politeja 2014, nr 29
Politeja 2014, nr 31/1
Politeja 2014, nr 32
Politeja 2015, nr 33
Politeja 2015, nr 34/1
Politeja 2015, nr 35
Politeja 2015, nr 36
Politeja 2015, nr 37
Politeja 2015, nr 38
Politeja 2016, nr 40
Politeja 2016, nr 41
Politeja 2016, nr 42
Politeja 2016, nr 43
Politeja 2016, nr 44: Human Values in Intercultural Space
Politeja 2016, nr 45
Politeja 2017, nr 46
Politeja 2017, nr 47
Politeja 2017, nr 48
Polityczno-prawne aspekty przeobrażeń w polskim systemie medialnym
Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji
Pomiędzy afirmacją a negacją. Ruch młododemokratyczny w PRL
Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflection on Human Rights Education
Prospect Park Stories
Rodziłem się Żydem. Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku
Romantycy na krańcach świata. Podróże egzotyczne i peregrynacje wewnętrzne
Rosja 1991-1993. Walka o kształt ustrojowy państwa
Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst polski
Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Federacja Rosyjska
Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Kontekst międzynarodowy
Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Reinterpretacja po dwudziestu latach
Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Wspólnota Niepodległych Państw
Russian Mason on the Paths of his Native Culture. The Case Study of Nicolas Novikov
Rywalizacja czy integracja? Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku
Skalne olśnienia. Współczesna poezja tatrzańsko-podhalańska
Sowiniec 2009, nr 34/35: Czesław Blicharski. Strażnik tarnopolskiej pamięci
Sowiniec 2010, nr 36/37: Smoleńsk 2010
Sowiniec 2011, nr 38/39
Sowiniec 2012, nr 40: 30 rocznica utworzenia Tajnej Komisji Robotniczej Hutników
Sowiniec 2012, nr 41: Strajk w Nowej Hucie 1988
Sowiniec 2013, nr 42
Sowiniec 2013, nr 43
Sowiniec 2014, nr 44
Sowiniec 2014, nr 45
Sowiniec 2015, nr 46
Sowiniec 2015, nr 47
Sowiniec 2016, nr 48
Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu
Strategie zapominania
Studia Iberystyczne 2009, nr 8: Zrozumieć język, przetłumaczyć świat. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej
Studia Iberystyczne 2010, nr 9: Portugalia, Brazylia, Afryka. Wokół Vergilio Ferreiry
Studia Iberystyczne 2011, nr 10: La Edad de Plata del hispanismo cracoviano. Textos y contextos
Studia Iberystyczne 2012, nr 11: Lenguas en contraste: el caso del espanol y polaco
Studia Iberystyczne 2013, nr 12: Nuevas perspectivas de la didactica en Polonia
Studia Iberystyczne 2014, nr 13: Universos de lingua portugesa em debate / Światy języka portugalskiego
Studia Iberystyczne 2015, nr 14: Crisis, momentos decisivos/ Crises, turning points, new beginnings / Kryzysy, punkty zwrotne, nowe początki
Studia Iberystyczne 2016, nr 15: Representações da violência / Vergílio Ferreira revisitado
Studies in Ancient Art and Civilization 14
Studies in Ancient Art and Civilization 15
Studies in Ancient Art and Civilization 16
Studies in Ancient Art and Civilization 2013, nr 17
Studies in Ancient Art and Civilization 2015, nr 19
Studies in Ancient Art and Civilization 2016, nr 20
Symbols of Contemporary Culture
Symbols of Contemporary Culture
Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1920-1949
Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice
The Mosques of Istanbul. Names, history and legends
The Spiritual Aristocracy. The image of the medieval society presented in the Revelationes by St. Birgitta of Sweden
They polished The Royal Pakistan Air Force
To samo słońce. Podręcznik doskonalący sprawność rozumienia ze słuchu dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym
Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei imperialnej
W ogrodzie cnót, wad i grzechów. Problematyka cnót w wybranych średniowiecznych kronikach klasztornych na Śląsku i w Czechach
Wartości autoteliczne w kulturze symbolicznej na przykładzie indyjsko-polskich spotkań literackich
Wczesna interwencja psychologiczna w chorobie niedokrwiennej serca i jej terapeutyczne znaczenie
Wokół Meghaduty. Nieprzerwana nić literackiej kultury sanskrytu
Wostocznoje parnerstwo. Celi - opyt - wyzowy. Analiz processa implementacii w gosudarstwach ochwaczennych programmoj / Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имп
Współczesne transformacje. Kultura - Polityka - Gospodarka
Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy
Zmiany strukturalne w gospodarce światowej(c) Księgarnia Akademicka