pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

 W kręgu zainteresowań autorki znalazły się nie tylko zagadnienia dotyczące bezpośrednio polityki, a więc władzy czy też państwa, ale również społeczeństwo, moralność, reprezentatywne systemy aksjologiczne, czy wreszcie gospodarka. Jednak zgodnie z celem wskazanym w tytule książki, najważniejszym przedmiotem rozważań stała się wspólnota - jej odzwierciedlenie w dokumentach partii politycznych, decyzjach i podejmowanych działaniach oraz ich wpływ na kulturę polityczną społeczeństwa.


(c) Księgarnia Akademicka