Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wierni Polsce niepodległej

Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w województwie krakowskim w latach 1945-1956

Grzegorz Baziur

Księgarnia Akademicka, 2010
Biblioteka CDCN;
Stron: 856
Dział:
ISBN: 9788371884467
 
 
 

 

Grzegorz Baziur

Księgarnia Akademicka, 2010

Biblioteka CDCN;

Dział:

Stron: 856

ISBN: 9788371884467

O książce: Celem opracowania jest próba przedstawienia antykomunistycznej konspiracji młodzieżowej w ujęciu historycznopolitologicznym, ukazując motywację młodzieży do zawiązania konspiracji, rodzaj prowadzonej działalności i losy ich członków po likwidacji organizacji. Badaniami objęto obszar województwa krakowskiego, w jego ówczesnych granicach administracyjnych. Za cezurę początkową przyjęto moment zajęcia obszaru województwa krakowskiego przez wojska sowieckie 1 Frontu Ukraińskiego w styczniu 1945 r., natomiast za datę końcową wybrano rok 1956, kiedy to w wyniku przemian październikowych, a zarazem rozpadu Związku Młodzieży Polskiej, zaszły zmiany w ruchu młodzieżowym: podjęto próby reaktywowania stowarzyszeń młodzieży katolickiej i organizacji młodzieżowych o podłożu narodowym.


Zobacz też inne książki z serii: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.