Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między Oryginałem a Przekładem 2010, nr 16

Strategie wydawców, strategie tłumaczy

red. Jerzy Brzozowski, Maria Filipowicz-Rudek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010
Między Oryginałem a Przekładem; 2010, nr 16
Stron: 305
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376380872
 
 
 

 

red. Jerzy Brzozowski, Maria Filipowicz-Rudek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010

Między Oryginałem a Przekładem;

Dział:

Stron: 305

Język: polski

ISBN: 9788376380872

„LingVaria” są półrocznikiem wydawanym od 2006 r. przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i publikującym artykuły z zakresu językoznawstwa, głównie polonistycznego, ale też z zakresu językoznawstwa ogólnego i slawistycznego. Odbiorcami są językoznawcy, a także doktoranci i studenci o zainteresowaniach lingwistycznych. . Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym LingVariów jest prof. dr hab. Mirosław Skarżyński. Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.

Na łamach “LingVariów” są publikowane artykuły naukowe z dziedziny językoznawstwa, zwłaszcza slawistycznego. Szczególna uwaga jest poświęcana zagadnieniom językoznawstwa ogólnego, semantyki, leksykografii, etymologii, językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego, dialektologii oraz socjolingwistyki, etnolingwistyki, onomastyki, pragmatyki, analizy dyskursu, a także historii językoznawstwa. Czasopismo przyjmuje oryginalne artykuły naukowe, polemiki oraz edycje źródeł pisane w języku polskim oraz tzw. językach kongresowych.