Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae

red. Wojciech Blajer

Wydawnictwo: Instytut Archeologii UJ, 2012
Stron: 616
Dział:
ISBN/ISSN: 9788393134540
Wydanie papierowe

116,00 104,40

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Wojciech Blajer

Wydawnictwo: Instytut Archeologii UJ, 2012

Dział:

Stron: 616

ISBN/ISSN: 9788393134540

 To obszerne dzieło pod redakcją dr. hab. Wojciecha Blajera, wydane w 2012 r. przez Instytut Archeologii UJ w wydawnictwie naukowym Profil-Archeo, zawiera wykaz prac Profesora oraz 62 artykuły naukowe z zakresu archeologii Europy wschodniej, środkowej oraz północnej, Spitsbergenu, obszarów nadczarnomorskich i śródziemnomorskich, a także Syberii i Kaukazu. Kilka artykułów poświęconych jest zagadnieniom historii sztuki i kultury europejskiej. Międzynarodowe grono badaczy (autorzy z Polski, Niemiec, Danii, Norwegii, Czech, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Austrii, Słowenii, Ukrainy, Rosji i Azerbejdżanu), którzy zapragnęli uczcić w ten sposób jubileusz Profesora Jana Chochorowskiego doskonale odzwierciedla szerokie horyzonty i zasięg oddziaływania twórczości naukowej Jubilata. Większość prac zgromadzonych w tomie stanowią studia nad materiałami zabytkowymi i procesami kulturowymi charakterystycznymi dla I tysiąclecia p.n.e. na rozległych obszarach od Skandynawii po centralną Azję. Dzieło jest bogato ilustrowane kolorowymi i czarno-białymi rycinami. Artykuły opublikowano w językach polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, ukraińskim i słowackim.