pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

 W monografii autor podjął zagadnienie ograniczenia strat nasion występujących przy pracy kombajnów standardowych na terenach pochyłych. Publikacja składa się z dwóch głównych części – teoretycznej, w której zawarte zostały informacje dotyczące właściwości nasion, rodzajów sit używanych w kombajnach i sposobów separacji ziarna oraz opisu przebiegu badań laboratoryjnych, metod w nich zastosowanych i wyników dzięki nim uzyskanych. W pracy zawarł autor także swoje propozycje zmian w konstrukcji zespołów sitowych w kombajnach standardowych, które miałyby doprowadzić do ograniczenia strat nasion na terenach górskich.


(c) Księgarnia Akademicka