Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Predykacja, negacja i kwantyfikacja

Eugeniusz Wojciechowski

Wydawnictwo: Aureus, 2019
Stron: 254
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365765291
Wydanie papierowe

40,00 36,00

Pozycja dostępna

 

Autor: Eugeniusz Wojciechowski

Wydawnictwo: Aureus, 2019

Dział:

Stron: 254

ISBN/ISSN: 9788365765291

EUGENIUSZ WOJCIECHOWSKI zajmuje się logiką i filozofią analityczną. Interesuje się również historią logiki i problematyką sztucznej inteligencji, a zwłaszcza językiem naturalnym.

Jego rozprawa Zwischen der Syllogistik und den Systemen von Leśniewski: Eine Rekonstruk- tion der Idee der Quantifizierung der Prädikate (Kraków 1985) była poświęcona rekonstrukcji idei kwantyfikacji orzeczników, ważnej w historii logiki. Obszerny tom pt. Między językiem naturalnym a formalnym (Aureus 2017) zawiera zbiór prac, w których autor wykorzystuje (zarówno zastane jak też i własne) narzędzia logiczne do analizy języka naturalnego i problemów logiczno-filozoficznych.

 

Motywem przewodnim pracy naukowej prof. Eugeniusza Wojciechowskiego są rachunki logiczne Leśniewskiego. Nie są to jednak egzegetyczne komentarze do nich, ale aplikacja owych narzędzi formalnych do podejmowania własnych, oryginalnych rozstrzygnięć istotnych zagadnień.

Książka jest naturalną kontynuacją wydanego dwa lata wcześniej dzieła poświęconego przeglądowi jego dorobku dotyczącego twórczości Leśniewskiego (Między językiem naturalnym a formalnym, Aureus 2017). Nikt bodaj poza profesorem E. Wojciechowskim nie zasługuje współcześnie na miano twórczego kontynuatora jego myśli. Stąd kolejne dokonania twórcze Wojciechowskiego – o znacznym stopniu trudności wobec ich prezentowania w dyskursie wysoce sformalizowanym – zasługują na przedstawienie środowisku naukowemu interesującemu się podejmowaną przezeń problematyką.

 

Z recenzji prof. Wojciecha Suchonia

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Rachunek nazw i schemat predykacji z Begriffsschrift Gottloba Fregego

2. Schemat predykacji Fregego i problem uniwersaliów

3. Gramatyka kategorialna i spór o uniwersalia

4. Klasy dystrybutywne i klasy kolektywne

5. Uogólniony rachunek nazw

6. Pojęcie przebiegu warości funkcji u Gottloba Fregego

7. Ontologiczny fragment teorii mnogości

8. Pojęcie klasy abstrakcji

9. Od sylogistyki do monadycznego bezkwantyfikatorowego rachunku predykatów

10. Pewne sformułowania sylogistyki z terminami negatywnymi

11. Sylogistyka z terminami negatywnymi typu brentanowskigo

12. Uproszczenie aksjomatyki Mennego dla sylogistyki z terminami negatywnymi

13. Sylogistyka z terminami negatywnymi typu bezkwantyfikatorowego rachunku nazw

14. Sylogistyczny fragment ontologii elementarnej

15. Sylogistyka funktorowa i funktor większości

16. Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw z nazwami generalnymi

17. Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw i pewne jego rozszerzenia

18. Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw i jego modułowe rozszerzenia

19. O pewnej teorii sytuacji ufundowanej na ontologii elementarnej

20. Formuły logiczne i ich obciążenie egzystencjalne

21. Teoria wielości rzeczywistości Leona Chwistka w nowym ujęciu formalnym

 

Indeks nazwisk