Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Studia źródłoznawcze. Commentationes LV

Wydawnictwo: DiG Wydawnictwo, 2017
Stron: 324
Dział:
ISBN/ISSN: 0817147
Wydanie papierowe

40,00 36,00

Pozycja dostępna

 

Autor:

Wydawnictwo: DiG Wydawnictwo, 2017

Dział:

Stron: 324

ISBN/ISSN: 0817147

Spis treści


Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego — regulamin

Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2015 r.
 

Rozprawy

Robert KASPERSKI – Kilka uwag o dwóch opowieściach o zwycięstwie Longobardów nad Herulami (Paweł Diakon, „Historia Langobardorum”, I, 20 i Prokopiusz z Cezarei, „De Bellis”, VI, 14)

Paweł ŻMUDZKI – Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks. 1, rozdz. 7)


Radosław KOTECKI – Aleksander z Malonne – persona mixta. Wojowniczy biskup na krańcach chrześcijańskiego świata
i jego kronikarski portret

Miłosz SOSNOWSKI – Nowe świadectwa rękopiśmienne „Żywota drugiego św. Wojciecha” w benedyktyńskim klasztorze w Rajhradzie na Morawach


Szymon WIECZOREK – Piętnastowieczny rękopis „Vita sancti Adalberti prior” ze zbiorów biblioteki klasztornej w Herzogenburgu (z aneksem w sprawie niektórych lekcji kodeksu Klosterneuberg, Stiftsbibliothek 707)


Jacek SOSZYŃSKI – Glossa biblijna jako problem badawczy


Jarosław SZYMAŃSKI – Znaczenie tytulatury książąt brzeskich w świetle kopiarza „Codex Vindobonensis Palatinus”
5105

Krzysztof OŻÓG – Kontakty personalne i instytucjonalne Jana Długosza z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim. Uwagi o stanie i perspektywach badań


Maciej MATWIJÓW – Tradycja rękopiśmienna „Rokoszu gliniańskiego” w XVII–XVIII w.


Robert T. TOMCZAK – Graficzna teza akademicka Andrzeja Kuropatnickiego
 

Materiały

Mariusz LEŃCZUK – Dwa staropolskie zaklęcia z XV w.

 

Dyskusje

Antoni GĄSIOROWSKI – Rewizja wydania Aktu rewizji kaliskich komór celnych z 1571 r. Na marginesie publikacji pt. Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r. Edycja „Aktu rewizorów ziemskich”, wyd. Tomasz Związek, St. Źródł., 54, 2016, s. 129–149

 

Artykuły recenzyjne i recenzje
 

Recenzje


Zapiski krytyczne


Kronika


Listy do Redakcji

Grażyna Rutkowska, Odpowiedź na „Odpowiedź” na moją recenzję opublikowaną w t. 54 „Studiów Źródłoznawczych”

 

Nekrolog

Profesor Andrzej Tomczak (1922–2017) (Janusz Tandecki)Spis skrótów


Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”