Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Zrównoważony rozwój a funkcje miast. Badanie związków między zrównoważonym rozwojem średnich miast w Polsce a ewol

Agnieszka Dembicka-Niemiec

Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski, 2017
Stron: 274
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373957367

 

Autor: Agnieszka Dembicka-Niemiec

Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski, 2017

Dział:

Stron: 274

ISBN/ISSN: 9788373957367

Obecnie miasta rozwijają się dynamicznie, a ich struktura funkcjonalna ulega zmianie. Wyzwaniem dla władz miast jest sprostanie potrzebom ich mieszkańców, jak również interesariuszy, np. przedsiębiorców, inwestorów, turystów, studentów. Zadanie to jest związane z podejmowaniem działań we wszystkich sferach rozwoju i funkcjonowania miast: społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Autorka pracy podjęła próbę określenia, czy zmiany struktury funkcjonalnej miast średniej wielkości w Polsce  wpływają na jakość życia ich mieszkańców na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone badania dotyczą okresu od 1995 do 2010 roku, kiedy to w miastach następowały widoczne przemiany będące efektem restrukturyzacji gospodarki kraju oraz – w późniejszym okresie – akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zidentyfikowane przemiany porównano do osiąganych przez miasta poziomów zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem trzech jego wymiarów: gospodarczego, społecznego i środowiskowo-przestrzennego. Badania oparte zostały na danych statystycznych, których podstawą były wskaźniki Systemu Analiz Samorządowych. Książka prezentuje autorskie podejście i sposób określania rankingu miast w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju.