pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Ukazała się książka Ars cisterciensis. Kościół cysterski w średniowieczu – wyposażenie i wystrój, której autorem jest ks. Janusz Nowiński SDB – historyk sztuki, kustosz zabytków dawnego opactwa w Lądzie. Książka prezentuje w oparciu o zachowany materiał zabytkowy, normy zakonne, przepisy liturgiczne i inne źródła z epoki, wyposażenie i wystrój średniowiecznych kościołów cysterskich oraz funkcjonowanie wyposażenia i wystroju we wnętrzu i w liturgii sprawowanej w kościele cysterskim w wiekach średnich.

Dzieła średniowiecznej rzeźby i malarstwa oraz realizacje złotnicze zachowane w opactwach cysterskich na terenie Europy, a także pochodzące z nich obiekty przechowywane w kolekcjach muzealnych i w innych kościołach dowodzą, że cystersi byli w średniowieczu nie tylko mistrzami wysoko rozwiniętej sztuki budowlanej – o czym świadczy architektura ich kościołów i klasztorów, ale również – co najmniej od połowy XIII w. – zleceniodawcami, a z czasem także twórcami dzieł sztuki sakralnej. Ich forma była zazwyczaj pokrewna realizacjom powstającym w innych środowiskach, co dowodzi korzystania przez cystersów z rozwiązań wypracowanych poza ich zakonem, jednak ich specyficzna funkcja, określona cysterską duchowością i liturgią, a także wynikające z ich zakonnej tradycji treści ideowe i ikonografia tworzą zespół cech, pozwalających na określenie powstałych w kręgu cysterskim dzieł malarstwa, rzeźby i złotnictwa jako ars cisterciensis.
Monografia wpisuje się w bogaty nurt badań podejmujących problematykę opactw cysterskich w średniowieczu, w których uwaga badaczy skupiała się przede wszystkim na ich architekturze. Publikacja podejmuje po raz pierwszy w polskiej historii sztuki problematykę wyposażenia i wystroju średniowiecznych kościołów cysterskich.


(c) Księgarnia Akademicka