pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Książka Szymona Piotra Kubiaka "Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana" wychodzi poza resentyment oraz odwetową demaskację, jest rzeczowa, erudycyjna i pełna nieznanych faktów. Konstatacja, że konsolacyjne opowieści są po prostu szkodliwe, to zaledwie punkt wyjścia autora. […] Książka Kubiaka to nie tylko opowieść o sztuce, ale także historia Europy początków zimnej wojny, napisana jak polityczny thriller. Daleko od Moskwy… to również narracja z „peryferiów”, tylnego miejsca w teatrze dziejów z dala od świateł rampy, skąd dobrze widać działania historycznych protagonistów i ich skutki. Skutki, po których od zdemontowania żelaznej kurtyny z trudem otrząsamy się do dzisiaj.
z recenzji prof. dr hab. Anny Markowskiej


(c) Księgarnia Akademicka