pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

"W tym zbiorze nie ma satyrycznych wierszy Hemara. Ukazuje się tu «inny» Hemar - liryk, poeta uczuć, głębokich przeżyć. Tematyka tych przeżyć jest bardzo różnorodna - są wiersze miłosne, patriotyczne, nostalgiczne, są i wesołe, pełne radości życia, humoru, ale i zadumy nad losami ludzkimi. Całość jest przeniknięta żarem, który stapia wszystkie tematy w jeden magiczny splot poetyckiego kunsztu. Hemar jest wielkim artystą słowa, a jego talent wciąż się doskonali, rośnie, tworzy rzeczy co raz to inne".
Janusz Kowalewski


(c) Księgarnia Akademicka