pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

„(...) praca Leksyka prawnicza w polskich zapiskach sądowych z Ukrainy (XVI i XVII w.) została pomyślana ambitnie. Imponująca jest podstawa materiałowa rozprawy — rękopisy ksiąg z sądów grodzkich i ziemskich Owrucza, Żytomierza, Włodzimierza i Latyczowa, pisanych po polsku i ukraińsku oraz po łacinie w czasach pounijnych (1569) do drugiej połowy XVII wieku. Opracowanie wymienionych materiałów sądowych pod względem leksyki prawniczej jest istotne dla historii języka polskiego na dawnych Kresach Wschodnich, dla badań nad kontaktami polsko-ukraińskimi, także dla dziejów języka ukraińskiego” (z recenzji prof. Haliny Karaś).

„(...) wśród historycznojęzykowych opracowań polonistycznych nie ma studium przedstawiającego w rozległej perspektywie chronologicznej doby średniopolskiej profesjonalne słownictwo używane w procedurze sądowej ziemskiej i grodzkiej na Ukrainie Prawobrzeżnej. Autorka wyszła poza ramy historycznojęzykowego opracowania leksykologicznego, dopełniając je niezbędnymi analizami polszczyzny południowokresowej w jej zróżnicowaniu funkcjonalnym” (z recenzji prof. Józefa Kościa).


(c) Księgarnia Akademicka