pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Opis wydawcy:
Spis treści:
Paweł Jarosz, Jerzy Libera, Piotr Włodarczak - Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej – wprowadzenie
Marta Polańska - Obiekty kultury amfor kulistych na stanowisku 2 w Raciborowicach-Kolonii, pow. chełmski
Marta Polańska - Badania ratownicze na stanowisku kultury amfor kulistych w Trzeszkowicach, pow. świdnicki
Andrzej Bronicki - Obrządek pogrzebowy społeczności kultury amfor kulistych na Wyżynie Lubelskiej
Mieczysław Bienia, Janusz Budziszewski, Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź, Piotr Włodarczak - Kurhan kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 5 w Sługocinie, pow. lubelski
Marta Polańska - Grób kultury ceramiki sznurowej odkryty w rejonie ulic Głęboka – Gliniana w Lublinie
Joanna Borowska, Janusz Budziszewski, Piotr Włodarczak - Groby kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 18 w Snopkowie, pow. lubelski
Marta Polańska - Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej na wielokulturowym stanowisku 1–2 w Lublinie-Sławinku
Paweł Jarosz, Łukasz Rejniewicz - Schyłkowoneolityczne cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 3 w Lublinie-Sławinku
Michał Kubera, Paweł Zawiślak - Grób kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 10 w Łagiewnikach, pow. lubelski
Janusz Budziszewski, Paweł Jarosz, Jerzy Libera, Anita Szczepanek, Piotr Włodarczak - Badania wykopaliskowe kurhanów na stanowisku 3 w Białce, pow. krasnostawski
Janusz Budziszewski, Paweł Jarosz, Jerzy Libera, Anita Szczepanek, Barbara Witkowska, Piotr Włodarczak - Kurhany ze stanowiska 30 w Stryjowie, pow. krasnostawski
Jerzy Libera, Jarosław Sobieraj - Topory kamienne jako identyfikatory kultury ceramiki sznurowej w środkowej i północnej części Lubelszczyzny
Miłosz Huber -Charakterystyka petrologiczna schyłkowoneolitycznych toporów kamiennych z Lubelszczyzny
Jerzy Libera - Siekiery kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Lubelskiej – próba identyfikacji
Anita Szczepanek - Ludność kultury amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej na Wyżynie Lubelskiej w świetle badań antropologicznych
Paweł Jarosz - Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Lubelskiej i terenach przyległych
Piotr Włodarczak - Chronologia absolutna cmentarzysk późno- i schyłkowoneolitycznych na Wyżynie Lubelskiej
Piotr Włodarczak - Dwa rytuały, dwie społeczności, dwie epoki, dwa światy? Obrządek pogrzebowy w późnym- i schyłkowym neolicie na Wyżynie Lubelskiej


(c) Księgarnia Akademicka