pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Spis treści:

Wstęp

Adam Kędzierski, Dorota Cyngot, Dariusz Wyczółkowski

1. Badania, postacie i odkrycia. 60 lat placówki archeologicznej PAN w Kaliszu

Tadeusz Baranowski

Bulla księcia ruskiego Izjasława Dymitra Jarosławowicza

Adrian Jusupović, Przemysław Nowak

2. Krzysztof Dąbrowski: archeolog, którego kochali ludzie

Mieczysław Machowicz

Najstarszy widok Kalisza - plakietka ołowiana ze Starego Miasta

Dariusz Wyczółkowski

3. Krzysztof Dąbrowski w Kaliszu: o początkach polskiej geofizyki archeologicznej

Tomasz Herbich

Monety celtyckie z okolic Kalisza

Leszek Ziabka

4. Współpraca Muzeum Ziemi Kaliskiej ze Stacją Archeologiczną Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN

Edward Pudełko

Toporki miniaturowe ze Starego Miasta

Dariusz Wyczółkowski

5. Współpraca Muzeum Ziemi Kaliskiej z Kaliskim Stanowiskiem Archeologicznym Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Leszek Ziąbka

Zawieszka ze żmiją z kaliskiego Starego Miasta

Dariusz Wyczółkowski

6. Rezerwat archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu jako przykład współpracy Instytutu Archeologii i Etnoligii PAN, Miasta Kalisza i Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Marcin Magdziński

Skarb srebra z Kalisza-Dobrzeca

Adam Kędzierski

7. Stare Miasto Kalisz.

60 lat badań Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Adam Kędzierski, Dariusz Wyczółkowski

Zawartość sakiewki kaliszanina sprzed 900 lat

Adam Kędzierski

8. Znaleziska wczesnośredniowiecznych monet Piastów ze Starego Miasta w Kaliszu

Adam Kędzierski

Pierwsza mennica w Kaliszu

Adam Kędzierski

9. Przez Kalisz droga na Północ

Dariusz Wyczółkowski, Adam Kędzierski

Plomba tekstylna miasta Lejcu

Marcin Hlebionek

10. Kalisz w dobie Chrztu Polski

Tadeusz Baranowski

Plomba tekstylna, Czechy

Marcin Hlebionek

11. Archeologia w kalisianach

Danuta Wańka

Plomba tekstylna, Anglia

Marcin Hlebionek

Literatura - archeologiczne kalisiana

oprac. Dorota Cyngot


(c) Księgarnia Akademicka