Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Protoneolit. Obozowiska łowieckie ze schyłku okresu atlantyckiego w Tanowie na Pomorzu Zachodnim

Tadeusz Galiński

Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2016
Stron: 256
Dział:
ISBN/ISSN: 9788363760670

 

Autor: Tadeusz Galiński

Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2016

Dział:

Stron: 256

ISBN/ISSN: 9788363760670

SPIS TREŚCI

Wstęp

Zarys problematyki badawczej

I. Stanowiska

1. Geografia

2. Metodyka badań

3. Charakterystyka źródeł

4. Analiza traseologiczna

5. Analiza dendrologiczna

6. Analiza kości

7. Datowanie radiowęglowe 14C

II. Badania porównawcze zespołów

1. Paleotopografia i planigrafia

2. Inwentarze krzemienne

2.1. Badanie ogólnej struktury inwentarzy

2.2. Rdzenie i półsurowiec

2.3. Grupy narzędzi

2.4. Zróżnicowanie taksonomiczne zspołów krzemiennych

3. Ceramika

III. Charakterystyka ogólnokulturowa protoneolitu tanowskiego

1. Chronologia

2. Zróżnicowanie chronologiczno-kulturowe osadnictwa

2.1. Zespoły fazy najstarszej (Tanowo Al)

2.2. Zespoły fazy starszej (Tanowo A2)

2.3. Zespoły fazy młodszej (Tanowo B)

3. Zagadnienia społeczne i gospodarcze

3.1. Obozowiska

3.2. Podstawy gospodarcze

3.3. Kultura duchowa

4. Geneza i rozwój protoneolitu tanowskiego

5. Osadnictwo protoneolityczne na Pomorzu

IV. Protoneolit tanowski na tle zachodnioeuropejskim

1. Chronologia

2. Zróżnicowanie kulturowe

V. Materiały

Podsumowanie 

Bibliografia 

Summary

Tablice 

Fotografie