pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Zarys problematyki badawczej

I. Stanowiska

1. Geografia

2. Metodyka badań

3. Charakterystyka źródeł

4. Analiza traseologiczna

5. Analiza dendrologiczna

6. Analiza kości

7. Datowanie radiowęglowe 14C

II. Badania porównawcze zespołów

1. Paleotopografia i planigrafia

2. Inwentarze krzemienne

2.1. Badanie ogólnej struktury inwentarzy

2.2. Rdzenie i półsurowiec

2.3. Grupy narzędzi

2.4. Zróżnicowanie taksonomiczne zspołów krzemiennych

3. Ceramika

III. Charakterystyka ogólnokulturowa protoneolitu tanowskiego

1. Chronologia

2. Zróżnicowanie chronologiczno-kulturowe osadnictwa

2.1. Zespoły fazy najstarszej (Tanowo Al)

2.2. Zespoły fazy starszej (Tanowo A2)

2.3. Zespoły fazy młodszej (Tanowo B)

3. Zagadnienia społeczne i gospodarcze

3.1. Obozowiska

3.2. Podstawy gospodarcze

3.3. Kultura duchowa

4. Geneza i rozwój protoneolitu tanowskiego

5. Osadnictwo protoneolityczne na Pomorzu

IV. Protoneolit tanowski na tle zachodnioeuropejskim

1. Chronologia

2. Zróżnicowanie kulturowe

V. Materiały

Podsumowanie 

Bibliografia 

Summary

Tablice 

Fotografie


(c) Księgarnia Akademicka