pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Spis treści

Wprowadzenie

I. Pałac Potockich dziś oraz jego dawna ikonografia

II. Zarys dziejów kamienicy oraz jej właściciele od początku XIV do końca XVI wieku

III. Rezydencja księcia Jerzego Zbaraskiego (od około 1610 do 1631)

IV. Spadkobiercy Jerzego Zbaraskiego

V. Lokatorzy kamienicy

VI. Pałac Eliasza Wodzickiego

VII. Właściciele pałacu w XIX wieku

VIII. Pałac Potockich z linii tulczyńskiej

IX. Od wybuchu II wojny światowej do naszych czasów .

Aneks I

Aneks II

Aneks III

Aneks IV

Aneks V

Aneks VI

Aneks VII

Aneks VIII

Aneks IX

Źródła

Bibliografia

Spis ilustracji

Indeks nazwisk

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane
(c) Księgarnia Akademicka