pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Część sprawozdań dotyczy wykopalisk na stanowiskach pradziejowych,
a część obiektów średniowiecznych i nowożytnych. Kontynuowano badania na grodzisku Gąszczyk w Mstowie-Podlesiu, na wczesnośredniowiecznej osadzie hutniczej w Sosnowcu-Zagórzu oraz na Starym Rynku w Częstochowie. Interesujące wyniki uzyskano podczas badań osad w Raciborzu i Tworkowie, prowadzonych w związku z planowaną budową zbiornika przeciwpowodziowego. Na uwagę zasługują również badania na osadach
w Pietrowicach Wielkich, Imielinie oraz na grodzisku w Sosnowcu-Zagórzu. Rozpoznano
w różnym zakresie pozostałości obiektów średniowiecznych i nowożytnych w Głubczycach (Brama Grobnicka), Cieszynie (hol ratusza), Bielsku-Białej (zamek), Opawie i Fulneku. Ciekawe zabytki znaleziono na cmentarzu parafialnym św. Zygmunta w Częstochowie oraz u biegu ulic Jagiellońskiej i Sempołowskiej w Żywcu.

Dział rozprawy zawiera opracowanie wyników analiz specjalistycznych dwóch wytopków cynkowych znalezionych na osadzie produkcyjnej w Sosnowcu-Zagórzu.


(c) Księgarnia Akademicka