Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyński

red. Jadwiga Lewandowska

Wydawnictwo: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2016
Stron: 240
Dział:
ISBN/ISSN: 9788380195677

 

Autor: red. Jadwiga Lewandowska

Wydawnictwo: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2016

Dział:

Stron: 240

ISBN/ISSN: 9788380195677

Publikacja ta jest zbiorem artykułów prezentujących dziedzictwo archeologiczne i historyczne północnej części ziemi dobrzyńskiej (szczególnie obszaru gminy Rypin i miasta Rypin). Znalazły się w niej najnowsze ustalenia badaczy, między innymi dotyczące miasta Rypina, zamków w Radzikach Dużych i Sadłowie, ważnych średniowiecznych stanowisk archeologicznych w Borzyminie, Starorypinie, czy też odnoszące się do starożytnych cmentarzy badanych wykopaliskowo w Mariankach i Sadłowie. Poruszony został również problem ochrony i promocji dziedzictwa archeologicznego tej części Polski. Lektura niniejszej publikacji nie tylko systematyzuje dotychczasowy stan badań, ale odkrywa także przed nami tajemnice przeszłości ziemi dobrzyńskiej, pokazując jej wyjątkowość na przestrzeni dziejów.

dr Jadwiga Lewandowska