pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Pomimo bardzo długiej historii i znacznej rozmaitości skomercjalizowanych odmian klejów wciąż poszukuje się rozwiązań nowych, łatwiejszych w użytko­waniu, tańszych i bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu. Postęp dotyczy również samych technik klejenia. W tym aspekcie rozwój ukierunkowany jest na zmniejszenie energochłonności procesów klejenia, tzn. obniżenie temperatury oraz wykorzystanie innych niż temperatura czynników fizycznych do utwardzania - np. promieniowania ultrafioletowego.

Połączenie nowoczesnych technik klejenia ze środkami klejącymi nowego typu usprawnia wiele procesów przemysłowych i w konsekwencji staje się coraz bardziej powszechne w branżach zdominowanych dotychczas przez inne sposoby zespalania materiałów.

Dogłębne zrozumienie istoty klejenia oraz mechanizmów i czynników determinujących efekt końcowy są prerekwizytami niezbędnymi do rozwoju zawodowego pracownika branży, w której wykorzystuje się procesy klejenia. Dlatego w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania przedstawione zostały podstawy fizykochemiczne zjawisk adhezyjnych, poszczególne rodzaje klejów oraz przykłady przemysłowych procesów wytwórczych.

Spis treści

  1. Wprowadzenie ... 5
  1. Rys historyczny rozwoju klejów ... 7
  1. Podstawowe pojęcia ... 10
  1. Podstawowe zjawiska w procesach klejenia ... 20

4.1 Tworzenie spoiny klejowej ... 20

4.2. Podstawy klejenia drewna i materiałów drzewnych ... 20

4.2.1. Znaczenie budowy anatomicznej drewna ... 21

4.2.2. Znaczenie budowy chemicznej ... 25

4.2.3. Znaczenie przygotowania powierzchni ... 26

4.2.4. Pozostałe czynniki ... 28

  1. Teorie adhezji ... 31

5.1. Teoria mechaniczna ... 31

5.2. Teoria dyfuzyjna ... 32

5.3. Teoria oddziaływań na granicy faz ... 34

5.4. Teoria adsorpcyjna ... 35

  1. Kleje stosowane w drzewnictwie ... 37

6.1. Przygotowanie i składniki masy klejowej ... 39

6.2. Kleje zwierzęce ... 42

6.2.1. Kleje glutynowe ... 43

6.2.2. Kleje kazeinowe ... 44

6.2.3. Kleje albuminowe ... 45

6.3. Kleje pochodzenia roślinnego ... 45

6.3.1. Kleje białkowe ... 46

6.3.2. Kleje skrobiowe i dekstrynowe ... 47

6.3.3. Pochodne celulozy ... 48

6.3.4. Guma arabska ... 48

6.3.4. Kleje garbnikowe ... 48

6.3.5. Kleje kauczukowe ... 49

6.4. Spoiwa mineralne ... 50

6.4.1. Szkło wodne ... 50

6.4.2. Gips ... 51

6.4.3. Cement ... 51

6.4.4. Asfalty ... 52

6.5. Syntetyczne kleje chemo- i termoutwardzalne ... 52

6.5.1. Kleje mocznikowo-formaldehydowe ... 53

6.5.2. Kleje melaminowo-formaldehydowe i melaminowo-mocznikowo-formaldehydowe ... 59

6.5.3. Kleje fenolowo-formaldehydowe ... 62

6.5.4. Kleje rezorcynowo-formaldehydowe i fenolowo-rezorcynowo-formaldehydowe ... 66

6.5.5. Kleje epoksydowe ... 68

6.5.6. Kleje poliuretanowe i poliizocyjanianowe ... 73

6.5.7. Kleje poliestrowe ... 81

6.5.8. Kleje akrylowe reaktywne ... 82

6.6. Kleje termoplastyczne ... 84

6.6.1. Kleje poli(octanowinylowe) i etyleno-winylowe ... 86

6.6.2. Syntetyczne kleje kauczukowe ... 90

6.6.3. Kleje topliwe ... 90

  1. Przykłady technologii klejenia przemysłowego ... 93

7.1. Wyroby inżynierskie z tarcicy ... 93

7.2. Tarcica klejona warstwowo (GLT) ... 94

7.3. Tarcica klejona krzyżowo (CLT) ... 97

7.4. Fornirowe drewno warstwowe (LVL) ... 99

7.5. Równoległowłókniste drewno pasmowe (PSL) ... 103

  1. Klejenie drewna mokrego ... 106

Literatura cytowana i uzupełniająca ... 114


(c) Księgarnia Akademicka