pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

W książce m.in.:

Jacek Sobczak
Prawo do opieki medycznej w systemie prawnym Unii Europejskiej

Daria Bieńkowska
Człowiek wobec prawa, czy prawo wobec człowieka?
O istocie prawa w pryzmacie refleksji aksjologicznej

Monika Urbaniak
Klauzula sumienia wobec nowych procedur medycznych we włoskim systemie prawnym

Mariusz Bidziński
Ustawa o wykonywaniu działalności leczniczej- rozważania konstytucyjnoprawne

Magdalena Reshef
Czy sentencja Mater semper certa est straciła na aktualności?


(c) Księgarnia Akademicka