pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 
Obecne wydanie, zawierające 1046 haseł, poddane zostało
kosmetycznym pracom redakcyjnym, przez co niewiele różni się 
pod względem merytorycznym od wydania pierwszego z 2000 
roku. Poprawiona została makieta strony, w tym krój i wielkość
pisma, co w moim odczuciu – subiektywnym – poprawia
przejrzystość odbioru i korzystanie z informacji zawartych
w publikacji.
(...)Przedstawiam zatem Czytelnikowi książkę, która pozwoli poznać
patronów ulic, postaci zasłużonych dla miasta i kraju, postaci
zasłużonych dla nauki i kultury, bohaterów polskiej literatury,
którzy mieli istotny wpływ na dzieje Krakowa i Polski. Znajdziemy
tu „kawałek” historii.

(c) Księgarnia Akademicka