Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kampania ochmatowska 1654-1655

Wojciech Kucharski

Centralna Biblioteka Wojskowa, 2020
Stron: 322
Dział:
ISBN: 9788394253073
 
 
 

 

Wojciech Kucharski

Centralna Biblioteka Wojskowa, 2020

Dział:

Stron: 322

ISBN: 9788394253073

 ,,Widząc słabość umocnień Ochmatowa, porywczy Czarniecki chciał atakować natychmiast, nie bacząc nawet na to, że w tyle pozostała jeszcze znaczna część wojska. Bardziej opanowany i powściągliwy Lanckoroński radził zaczekać na piechotę i artylerię. Tymczasem reszta wojska dotarła pod Ochmatów po 6 godzinach morderczego marszu, mniej więcej około godziny 15, czyli jeszcze przed nastaniem zmroku. W tej sytuacji hetman Potocki rozpoczął przygotowania do ataku. Po pierwszej salwie z dział, do Potockiego dotarł tatarski posłaniec z meldunkiem, że do Stawiszcz zbliża się duże wojsko. To ostatecznie przeważyło. W obliczu nowego zagrożenia hetmani zrezygnowali z prowadzenia szturmu na zamek i zdecydowali o ruszeniu z głównymi siłami przeciw zbliżającemu się wrogowi."
(fragment)

SPIS TREŚCI

WSTĘP……………………………………………...........…....str. 7

ROZDZIAŁ I. Perejasław rok 1654………………..........……..12

ROZDZIAŁ II. W obliczu konfliktu…………………..........……56

ROZDZIAŁ III. Ochmatów…………………………..........…...112

ROZDZIAŁ IV. Najazd szwedzki i rozejm z Rosją ..............171

ZAKOŃCZENIE…………………………………….................227

ANEKSY………………………………………………........….232

BIBLIOGRAFIA……………………………………….........…304

SPIS ILUSTRACJI…………………………………….............311

SPIS MAP………………………………………….......……...318