Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach 1865-1914

Bogumiła Umińska

Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2019
Stron: 575
Dział:
ISBN: 9788361936237
 
 
 

 

Bogumiła Umińska

Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2019

Dział:

Stron: 575

ISBN: 9788361936237

 "Wraz z upadkiem Rzeczpospolitej następuje rozpad kolejnych wielkich dóbr familijnych. Wiele gospodarstw szlachty zagrodowej, deklasującej się i emigrującej do miast przejmowali zamożniejsi dziedzice. Następował systematyczny wzrost majątków średnich i większych, wielowioskowych.

W I połowie XIX w. dość znaczna ilość dużych, wielowioskowych majątków pojawia się na Ziemi Dobrzyńskiej, wchodzącej od 1837 r., a potem także 1866, w skład guberni płockiej. W 1825 r. było tu ok.120 właścicieli, którzy posiadali co najmniej jedną wieś (...)

Majątki ziemskie ulegały rozdrobnieniu. W 1846 r. według danych W. Grabskiego na terenie Królestwa znajdowało się 23.609 oddzielnych własności. Z nich najwięcej tj. 10.251 stanowiło drobne posiadłości, liczące od 15 mórg do 3 włók. Natomiast najmniej liczne były latyfundia, obejmujące ponad 500 włók (8.400 ha). Było ich wówczas 113, w tym dóbr ponad 100o włókowych (16.800 ha) tylko 23".

(fragmenty z rozdz. Struktura własnościowa majątków ziemskich na przełomie XIX i XX wieku)