Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą

Józef Bartnik, Ewa Storożyńska

Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2011
Stron: 359
Dział:
ISBN: 9788372574947
Wydanie drukowane
 

20,00 18,00

Pozycja dostępna

 

Józef Bartnik, Ewa Storożyńska

Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2011

Dział:

Stron: 359

ISBN: 9788372574947

 Na znanym obrazie Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, ponad żołnierzami polskiego wojska broniącego przyczółków Warszawy przed bolszewicką nawałą, jaśnieje postać Matki Boskiej. To nie żaden przypadek ani licencia poetica. Maryja faktycznie zjawiła się wówczas, by obronić ledwie powstałą po okresie rozbiorów Polskę przed kolejną niewolą, by uchronić tę ziemię przed antychrześcijańską ideologią. Fakt Jej zjawienia, który przetrwał przede wszystkim w pamięci ludu, oficjalnie był jednak przez dziesięciolecia pomijany milczeniem – niewygodny zarówno dla części polskich polityków, widzących w tym możliwość osłabienia w opinii publicznej znaczenia odniesionego zwycięstwa, jak i dla rządzących po drugiej wojnie światowej w Polsce komunistów, dla których wojna 1920 roku była niepowetowaną klęską. O. Józef Maria Bartnik SJ i Ewa Storożyńska zebrali zachowane świadectwa i odkryli jeszcze jeden, niezwykle cenny rys zjawienia Maryi na przedpolu Warszawy.