Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Współczesny rozwój regionalny z uwzględnieniem subregionu pilskiego w latach 2010-2018

Piotr Głowski

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Stron: 162
Dział:
ISBN: 9788381802789
 
 
 

 

Piotr Głowski

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020

Dział:

Stron: 162

ISBN: 9788381802789

 Współcześnie rozwój gospodarczy oznacza przechodzenie na coraz wyższe, bardziej zróżnicowane i złożone poziomy. Jest on wynikiem zmian ilościowych i postępu jakościowego w systemach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych. U jego podstaw leży przestrzeń kształtowana poprzez zdarzenia i procesy o charakterze politycznym i ekonomicznym oraz społecznym i demograficznym. lecz te ludnościowe stanowią szczególny czynnik przemian gospodarczych. Dlatego ludność stanowi podmiot, środek i ostateczny cel działalności gospodarczej w regionach oraz subregionach i stanowi istotny fundament rozwoju. Kapitał ludzki i intelektualny jest potencjałem wiedzy, umiejętności, zdrowia i witalności zawartym we wspólnotach regionalnych i lokalnych. Kapitał ludzki w zrównoważonym rozwoju jest to jeden z elementów wzajemnie powiązanych warunków tworzenia dobrobytu, obok tradycyjnych zasobów , jak ziemia, kapitał, praca, wiedza. Stąd rozwój odnoszący się do regionów jest różnie definiowany.