Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Animacja, re-animacja i de-animacja w ujęciu teologii dogmatycznej

Piotr Karocki

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2020
Horyzonty dogmatu; 15
Stron: 334
Dział:
ISBN: 9788366084735
Wydanie drukowane
 

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

Piotr Karocki

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2020

Horyzonty dogmatu;

Dział:

Stron: 334

ISBN: 9788366084735

Rozważania dotyczące człowieczeństwa niosą za sobą bagaż przynajmniej ponad dwóch tysięcy lat dyskusji prowadzonych przez osoby związane z wiarą lub religią i, jak sam autor podkreśla, ustalenie ścisłych definicji jest szalenie trudne. Rozwój nauk medycznych i biologii w ostatnim wieku przyniósł odpowiedzi na wiele pytań ściśle biologicznych, ale w dalszym ciągu pozostawia bez odpowiedzi pytania dotyczące duszy, zarówno na początku, jak i na końcu naszego istnienia w postaci fizycznej. (…) Niewątpliwie styk wiedzy medycznej i rozważań filozoficznych musi powodować dysonans, tym bardziej, że każda ze stron ma tylko powierzchowną wiedzę na tematy poruszane przez drugą.
prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski

_________________________

Tytuł jest zapowiedzią wielkiego przedsięwzięcia badawczego tak ze względu na przedmiot, jakim są trzy pojęcia: animacja, re-animacja i de-animacja, jak i ze względu na wykorzystane źródło, którym ma być teologia dogmatyczna. (…) Poruszona problematyka z pewnością jest bardzo aktualna. Odpowiedzi na pytania związane z badanym problemem z perspektywy teologii dogmatycznej dotykają istotnych dziś moralnie kwestii, np. aborcji, eutanazji, klonowania człowieka. (…) Założona metoda rozwiązywania postawionego problemu pozwoliła pod względem treściowym, na tle szeroko rozumianej literatury biologicznej i filozoficznej, wydobyć oraz syntetycznie ująć istotne fakty ważne dla ujęć teologicznych. (…) [Publikacja] stanowi również namysł nad tym, co opisane wnioski biologiczne mogą nam powiedzieć o duszy; a z drugiej strony – jak pojęcie „dusza” może pomóc w zrozumieniu procesów ujawniających się na poziomie somatycznym.
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła