Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krosno Odrzańskie 1005 i 1015

Mariusz Samp

Wydawnictwo Infort Edition, 2019
Pola bitew;
Stron: 80
Dział:
ISBN: 9788365982377
Wydanie drukowane
 

25,00 22,50

Pozycja dostępna

 

Mariusz Samp

Wydawnictwo Infort Edition, 2019

Pola bitew;

Dział:

Stron: 80

ISBN: 9788365982377

Spis treści:

Wstęp 

I Państwo piastowskie na początku XI wieku i jego kontakty z Niemcami

II Wojskowość polska w okresie wczesnofeudalnym         

III Krosno Odrzańskie do początku XI stulecia       

IV Obrona przejścia pod Krosnem w 1005 roku     

V Starcie polsko-niemieckie nad Odrą (1015)         

Zakończenie

Bibliografia    

Spis map

 

 

 

O książce:

Krosno (Crosno), obok Cedyni i Iławy (obecnie część Szprotawy), jest jedną z najstarszych nazw miejscowych wzmiankowanych przez biskupa merseburskiego Thietmara (975-1018), najważniejszego z kronikarzy niemieckich, opisujących czasy panowania Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego. Rządy drugiego z wymienionych władców obfitowały w wiele toczonych między Piastami a Liudolfingami wojen. Zmagania militarne rozgrywały się głównie na terenie Połabia i ziemiach etnicznie polskich. Kilkukrotnie ówczesny król niemiecki Henryk II wyruszał w kierunku Polski z nadzieją ostatecznego pokonania Chrobrego, który w tym okresie był dynastą silnym, wyraźnie dążącym do podkopania wpływów i znaczenia Cesarstwa w regionie. W 1005 i 1015 r. wojska niemieckie dwukrotnie znalazły się pod Krosnem, leżącym nad Odrą. Doszło też wtedy do dwóch krwawych bitew.

Próbę ich scharakteryzowania podjęto w niniejszej publikacji. Przy analizie militarnej wymienionych powyżej starć zbrojnych posłużono się przede wszystkim źródłami pisanymi. Najważniejszym źródłem, wykorzystanym obficie w toku badań, była kronika wspomnianego już wcześniej Thietmara, który w zasadzie jako jedyny ze współczesnych autorów podał podstawowe informacje o dziejach wczesnośredniowiecznego Krosna. Bez tych wiadomości wiedza o najstarszej historii wymienionego ośrodka i jego najbliższych okolicach byłaby osnuta wieloma nieweryfikowalnymi domysłami i spekulacjami...

 

 

O autorze: 

Mariusz Samp (1990) – absolwent historii wojskowości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant Akademii Pomorskiej w Słupsku. Historia, szczególnie historia polskiego średniowiecza, jest przedmiotem jego zainteresowań od wczesnych lat szkolnych. Publikował m.in. w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Studiach z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, „Scripta Historica” i „Kwartalniku Bellona”.  Na co dzień mąż i katolik.