Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Karol Wojtyła i Humanae vitae

Paweł Stanisław Gałuszka

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 2018
Stron: 522
Dział:
ISBN: 9788395198205
 
 
 

 

Wydanie tej monografii przypada w roku pięćdziesiątej rocznicy wydania Humanae Vitae. Encyklika ta jest dokumentem mówiącym przede wszystkim o pięknie miłości małżeńskiej, w którą wpisuje się godność samych małżonków oraz godność poczynającego się nowego życia.

Papież Paweł VI wskazuje w niej na zasady moralne w dziedzinie przekazywania ludzkiego życia. Jego nauka dotycząca odpowiedzialnego rodzicielstwa spotkała się w ówczesnych czasach z dużą krytyką i została odrzucona nawet przez niektóre środowiska katolickie. Do dzisiaj wokół niej pojawia się wiele kontrowersji, szczególnie w odniesieniu do stosowania antykoncepcji. Natomiast sam Karol Wojtyła, który wraz z grupą krakowskich teologów miał wkład w powstanie encykliki, widział prorocze przesłanie św. Pawła VI i uważał, że powinno stać się ono fundamentem życia małżeńskiego i rodzinnego. Ks. Paweł Gałuszka – jak zauważa Wydawca – wnikliwie prześledził prace kardynała Wojtyły oraz innych teologów i stworzył fascynującą – szczególnie dla polskich czytelników – monografię.