Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku

Anna Moszyńska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019
Stron: 672
Dział:
ISBN: 9788323141143
 
 
 

 

Anna Moszyńska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019

Dział:

Stron: 672

ISBN: 9788323141143

Monografia przedstawia dzieje prac legislacyjnych nad przepisami materialnego prawa spadkowego w Polsce w okresie 1945-1964. Jej zasadniczym celem jest ukazanie i wyjaśnienie genezy rozwiązań, jakie ostatecznie zostały przyjęte w ostatniej księdze kodeksu cywilnego z 1964 roku, którego większość uregulowań obowiązuje po dziś dzień. Jego instytucje, terminologia i konstrukcje stały się dla zżytych z nim użytkowników tak oczywiste, że większość nawet nie przypuszcza, gdzie tkwi ich źródło. Tymczasem przyjęcie tych rozwiązań wcale oczywiste nie było, lecz stanowiło wypadkową różnych sił, a nierzadko bardzo emocjonalnych sporów.

Odpowiedź na przewodnie pytanie o genezę rozwiązań prawa spadkowego w kodeksie cywilnym ma także współczesny wymiar. Poza wypełnieniem luki w badaniach historycznoprawnych, intencją autorki było również przedstawienie szerokiego materiału do rozważań aktualnych problemów prawa spadkowego, przydatnego w dokonywaniu wykładni historycznej przepisów lub formułowaniu uwag de lege ferenda.