Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich

red. Stanislaw Borowiak

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, 2018
Stron: 129
Dział:
ISBN: 9788394781378

 

red. Stanislaw Borowiak

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, 2018

Dział:

Stron: 129

ISBN: 9788394781378

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Przemysław Matusik, "My z Napoleonem...". Kilka uwag o sprawie polskiej w dobie napoleońskiej.
Jacek Kowalkowski, Wokół związków Józefa Wybickiego (1747-1822) i Augustyna Gorzeńskiego (1743-1816).
Edyta Pętkowska-Grabowska, O Legionach i dla Legionów. Działalność polityczna i publicystyczna Józefa Wybickiego (1747-1822) w latach 1796-1801.
Przemysław Rey,Przekaz propagandowy w Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.
Marek Krzymkowski, Działalność polityczna i administracyjna generała Augustyna Gorzeńskiego w czasach Księstwa Warszawskiego.
Adam Paczuski, Kazimierz Turno jako organizator i dowódca 5. pułku strzelców konnych Księstwa Warszawskiego w latach 1806-1807.
Kazimierz Balcer, "Dostali Braterstwo Dobrzycę... - śmierć gen. Augustyna Gorzeńskiego (1743-1816) i przyjęcie schedy po nim przez gen. Kazimierza Turnę (1778-1817).
Dyskusja