Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Katalog XIX-wiecznych map, planów i rysunków skasowanych klasztorów i ich majątków na terenie guberni kieleckiej i radomskiej

red. Jerzy Z. Pająk , red. Jerzy Szczepański

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowsk, 2019
Stron: 244
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371337475

 

Autor: red. Jerzy Z. Pająk , red. Jerzy Szczepański

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowsk, 2019

Dział:

Stron: 244

ISBN/ISSN: 9788371337475

Zasadniczym celem niniejszego opracowania  jest inwentaryzacja map i planów oraz rysunków architektonicznych skasowanych klasztorów – męskich i żeńskich położonych w guberni kieleckiej i radomskiej w XIX w. Teren między Wisłą a Pilicą podlegał w tym czasie kilkakrotnym zmianom podziałów administracyjnych. Na początku XIX w. stanowił część obszaru Nowej Galicji w ramach zaboru austriackiego. Następnie, w okresie Księstwa Warszawskiego, były to departamenty krakowski i radomski, zaś w czasach Królestwa Polskiego obszar ten zajmowały województwa krakowskie i sandomierskie. W latach 1845-1866 badany teren obejmowała gubernia radomska, która w 1866 r. uległa podziałowi na gubernię kielecką i radomską.

Podczas opracowywania katalogu kwerendzie archiwalnej poddano zespoły oraz zbiory kartograficzne znajdujące się w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, w archiwach państwowych w Kielcach i Radomiu oraz w archiwach diecezjalnych w Kielcach i Sandomierzu.