Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kościół w Polsce (XVIII). Dzieje i kultura

red. Jan Walkusz

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2019
Stron: 338
Dział:
ISBN/ISSN: 20801238

 

Autor: red. Jan Walkusz

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2019

Dział:

Stron: 338

ISBN/ISSN: 20801238

„Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura”  - jest czasopismem naukowym opracowywanym w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Katedra Historii Kościoła XIX i XX w.) od roku 2002. Od samego początku tytuł ukazuje się regularnie (na wiosnę każdego roku) co roku. Założycielem i redaktorem naczelnym jest ks. prof. dr hab. Jan Walkusz; ostatni numer ukazał się w kwietniu 2011 r.

  Na łamach periodyku publikowane są studia, artykuły i materiały (w każdym tomie w ujęciu monotematycznym) dotyczące aktywnej obecności Kościoła na płaszczyźnie życia publicznego, ukazując mało dotąd znane formy zaangażowania Kościoła w Polsce, określające jego tożsamość, specyfikę oraz wszechstronną dynamikę, podporządkowaną szeroko rozumianej świadomości religijnej. Wszystkie prace tam publikowane mają oryginalny i źródłowy charakter i jako takie poruszają kwestie dotąd mało przebadane, kontrowersyjne bądź celowo pomijane w dotychczasowej działalności badawczej. Ich publikacja przyczynia się nie tylko do wzbogacania wiedzy o niekiedy skomplikowanych  dziejach kościelnych, ale przede wszystkim  do uściślenia wielu obiegowych opinii, które nie zawsze znajdowały odbicie w rzeczywistości. Ponadto każdy tom zawiera bieżącą bibliografię podmiotową polskich historyków Kościoła (z wykazem wypromowanych przez nich prac magisterskich i doktorskich), bogaty dział recenzji oraz rozbudowane nekrologi-wspomnienia (obejmujące biogram i całościowy wykaz publikacji z charakterystyką dorobku). Jest to zatem rocznik mający także na celu koordynację i systematyzację badań nad przeszłością kościelną  oraz integrację polskiego środowiska polskich historyków Kościoła.