Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) - jego dzieje i inwentarz

Dariusz Rolnik

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 2018
Stron: 503
Dział:
ISBN: 9788322634271
 
 
 

 

Dariusz Rolnik

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 2018

Dział:

Stron: 503

ISBN: 9788322634271

Praca pokazuje losy Archiwum Jeleńskich i jego twórców z ich koneksjami rodzinnymi, co pozwala ukazać wartość i znaczenie ich spuścizny. Druga obszerniejsza część publikacji jest inwentarzem – dla czasów stanisławowskich rozbudowanym o cytaty i regesty treści poszczególnych jednostek Archiwum Jeleńskich przechowywanego w NGAB w Mińsku. To archiwum nieznane i cenne, szczególnie dla badań nad historią nowożytną XVI–XIX wieku. Całość inwentarza została zindeksowana. Ta pomoc naukowa z krótkim opracowaniem może wprowadzić Archiwum Jeleńskich do obiegu naukowego, na co ono z pewnością zasługuje.