Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z myślą o Niepodległej. Działalność polityczna i społeczna Zdzisława Konrada Próchnickiego (1875-1939)

Adam Wątor

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 2017
Stron: 188
Dział:
ISBN: 9788379721559
 
 
 

 

Adam Wątor

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 2017

Dział:

Stron: 188

ISBN: 9788379721559

Zdzisław Konrad Próchnicki był na gruncie lwowskim postacią znaną i cenioną. Należał do wielu organizacji społecznych, pracował w instytucjach samorządowych, aktywnie, jak jego pokolenie, uczestniczył w pracach niepodległościowych. Był także uznanym konstytucjonalistą, znawcą prawa politycznego. Nie kandydował do parlamentu ani w czasach zaborczych, ani w odrodzonej Polsce, nie podjął próby, jak wielu jego kolegów, kariery w strukturach władzy w Warszawie. Był aktywnym politykiem związanym z ruchem narodowym. Całe swe pracowite życie spędził w rodzinnym Lwowie, zasiadał przez wiele lat w Radzie Miejskiej.

Książka ma charakter biografii pretekstowej, ukazuje fragmenty życia politycznego i społecznego we Lwowie w latach przed, podczas i po zakończeniu I wojny światowej, okresu zamkniętego początkiem sowieckiej okupacji miasta w 1939 r. Przedstawia działalność organizacji społecznych i politycznych, zwłaszcza struktur szeroko rozumianego obozu narodowego, poprzez udział w nim bohatera niniejszego opracowania.