Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia artyleryjskie, t. 4

Giętkowski Mirosław red. , Smoliński Aleksander red. ,

Wydawnictwo: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 2012
Stron: 616
Dział:
ISBN/ISSN: 9788393125166

 

Autor: Giętkowski Mirosław red. , Smoliński Aleksander red. ,

Wydawnictwo: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 2012

Dział:

Stron: 616

ISBN/ISSN: 9788393125166

Autorzy pracy w kilku artykułach prezentują zagadnienia z historii artylerii od czasów jej pierwszego użycia do współczesności.

Spis treści:
-Rodzaje i wielkość pocisków do krzyżackiej broni palnej w Prusach w świetle źródeł inwentarzowych i rachunków Zakonu z końca XIV i początku XV w.
-Artyleria oddziałów polskich na służbie Dymitra II Samozwańca
-Inflantczyk generałem artylerii koronnej -Fromhold von Ludinghausen Wolff w służbie trzech polskich Wazów
-Marcin Kazimierz Kątski generał artylerii koronnej w służbie króla i Rzeczypospolitej (1656-1710)
-Katedra z przypadku? Jan Stanisław Kątski "dowódcą" artylerii koronnej (1726-1727)
-Artyleria amerykańska w okresie wojny secesyjnej
-Rosyjskie formacje artylerii polowej w Warszawskim Okręgu Wojskowym (1865-1914)
-Dzieło paryskie - ukoronowanie rozwoju niemieckiej artylerii ciężkiej w I wojnie światowej
-Umundurowanie i barwy artylerii konnej polskich formacji wojskowych oraz Wojska Polskiego w latach 1915-1920
-Artyleria jugosłowiańska z lat 1930-1932 w aktach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego
-Artyleria czechosłowacka z lat 1932-1938 w świetle materiałów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego
-Generał brygady doktor Roman Władysław Odzierzyński (1882-1975). Rys biograficzny.