Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej

Aneta Michałek

Wydawnictwo: TN KUL, 2018
Stron: 366
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373068124

 

Autor: Aneta Michałek

Wydawnictwo: TN KUL, 2018

Dział:

Stron: 366

ISBN/ISSN: 9788373068124

Jest to wartościowe opracowanie, które daje pogłębiony obraz badanego pro­blemu. Na podkreślenie zasługują w szczególności dokonane przez autorkę samodzielne ustalenia badawcze oraz rzetelna analiza zagadnień objętych zakresem rozważań, oparta na obszernej podstawie bibliograficznej.

Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy Melezini

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Opracowanie stanowi wszechstronną, niemal kompleksową analizę tytuło­wego zagadnienia. Autorka dokonała wnikliwej eksploracji aktów prawnych, stanowisk doktryny oraz orzecznictwa. Ujęła tym samym karę ograniczenia wolności w sposób szeroki. Rzec by można, że wyraźnie wykraczający poza ramy wyznaczone wyłącznie przez prawo karne.

Z recenzji dr. hab. Igora Zgolińskiego

prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy