Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Anda Eker. Miłość stracona

red. Maria Antosik-Piela, red. Eugenia Prokop-Janiec

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2017
Stron: 312
Dział:
ISBN: 9788323342946
 
 
 

 

Tom w niezwykle udany sposób łączy edycję utworów polsko-żydowskiej poetki Andy Eker (1912–1936), publikację rozpraw na temat jej twórczości oraz rekonstrukcję historii rodów Ekerów i Boraków, będącą świadectwem pamięci rodzinnej.

Edycja wpisuje się w nurt współczesnych badań historycznoliterackich nakierowanych na przybliżanie czytelnikom literatury bądź niedocenionej, bądź dotychczas niewznawianej i rzadko omawianej. Przypomina mniej znaną twórczość kobiet piszących w dwudziestoleciu międzywojennym i literaturę pogranicza polsko-żydowskiego.

Prof. dr hab. Anna Łebkowska